• Nadya Aboyaakoub: 'Andere portefeuilles, maar de inzet blijft dezelfde'.

    Gemeente Nijkerk

'Bankje met een peukenbak'

NIJKERK Gesteggel rond een bankje in haar toenmalige woonplaats Rotterdam stond aan de basis van de politieke carrière van Nadya Aboyaakoub. De komende vier jaar is ze als wethouder openbare ruimte verantwoordelijk voor de bankjes in de buitenruimte van de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Het mag daarom niet verwonderlijk zijn dan Nadya Aboyaakoub bankjes in de openbare ruimte belangrijk vindt als middel van ontmoeting. Dat heeft alles te maken met het belang dat ze hecht aan elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek komen en blijven. Ze is, met burgemeester Gerard Renkema, het enige vertrouwde gezicht binnen het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Zij het met een iets andere portefeuille. Dat betekent dat we haar wellicht nog dit jaar ergens aan het bladblazen zien binnen de gemeente.

BANKJE Haar eerste punt heeft ze al. In de Oosterstraat zitten vaak veel oudere mannen op een bankje. Het ontbreekt hen aan een peukenbak. Deze moet er dan ook komen, zo vindt de wethouder. Niet dat ze het roken toejuicht. ,,Maar dat doen ze nu eenmaal."

De inwoners van de gemeente Nijkerk mogen er op rekenen dat Nadya Aboyaakoub met evenveel passie als in de afgelopen vier jaar haar werk zal doen. In haar nieuwe portefeuille wil ze nog meer de verbinding leggen tussen sport, cultuur en de buitenruimte. Kansen creëren op deze terreinen. Waar het kan nieuwe speelplekken aanleggen, bestemd voor meerdere leeftijdsgroepen.

CORLAER Als voorbeeld noemt ze het pirateneiland in de wijk Corlaer. Waar kinderen van acht tot en met twaalf jaar heel blij mee zijn maar ook oudere sporters die hier veel mooie parkoersen kunnen afleggen. Cultuur was een ondergeschoven kindje in de gemeente Nijkerk, zo erkent de wethouder volmondig. Maar daarin komt verandering. De belangstelling voor het cultureel erfgoed heeft ook te maken met de generatie van nu.

Nadya Aboyaakoub wil vooral kijken naar meer subsidiemogelijkheden om het cultureel erfgoed te onderhouden maar ook meer tot leven te brengen. Voor onderhoud van monumenten is geld nodig, zo beseft ze. Ze denkt dat cultuur breed wordt gedragen. Daarbij wijst ze naar de voorstellen die op dat punt naar voren zijn gekomen uit de dialoog Samen aan Zet. ,,Ik wil echt streven naar meer financiële middelen om het beleid op dit punt meer handen en voeten te geven."

CULTUUR Cultuur beoefenen is duurder dan sport. Dat maakt dat bijvoorbeeld uit het jeugdsportfonds 2225 euro als bijdrage kan worden verkregen waar dit uit het cultuurfonds 450 euro is. ,,Kinderen moeten in aanraking komen met cultuur. Daarom gaan we door met het Sjors sportief en creatief boekje." Zoals ze ook pleit voor een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.