• Christine van Leijenhorst

    Maranke Pater

Appelgaard wordt landgoed

NIJKERK Basisschool de Appelgaard maakt zich op voor haar 110-jarige jubileum. En dat niet alleen, er staat een aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo wordt de school onderdeel van landgoed de Appelgaard, krijgt de school een speciale Pientere Peuterklas en kinderopvang van 0 tot 12 jaar.

 

Een terugloop in leerlingenaantal resulteerde erin dat de schoolleiding bewust moest kijken naar wat de school te bieden heeft en hoe dit onderwijsaanbod nog verder uitgediept kan worden. Directeur Caroline van Leijenhorst: ,,Er is een projectleider van de HSN scholen gekomen, de scholengroep waar wij onder vallen. We hebben onderzocht hoe we de school het beste in de etalage kunnen zetten."

GROND Uniek aan de Appelgaard is dat de school een hectare grond tot haar beschikking heeft. Van Leijenhorst: ,,We zijn gaan kijken hoe we het veld nog aantrekkelijker kunnen maken. Ook het 'Natuurlijk Spelen' speelde hierin een grote rol. Het eerste plan was om hier een kinderboerderij te maken, maar als we kijken naar onze doelgroep dan is dit niet echt nodig. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de school op een boerderij waar ze vaak hun eigen dieren hebben."

Momenteel wordt het land omringd door een houtwal die uitgebouwd gaat worden. Van Leijenhorst:  ,,Een stevig wandelpad rondom het landgoed zal de kinderen uitnodigen om lekker rond te banjeren. Op het landgoed komen een uitkijktoren en een kabelbaan te staan en we willen een plek met water creëren, waar de kinderen zelf hun water mogen oppompen."

BUITEN Het is dan ook niet erg als de leerlingen vies worden. Het landgoed wordt opengesteld buiten schooltijden, zodat ook andere kinderen ervan kunnen genieten. Bijzonder wordt het amfitheater, een buitenklas waar de leerlingen les kunnen krijgen, hun spreekbeurt of een presentatie kunnen geven of zelfs hun verjaardag kunnen vieren. Van Leijenhorst: ,,Traditionele speeltoestellen zullen straks wel te vinden zijn op het terrein, maar zullen meer verspreid staan. En er zullen minder kant-en-klare speeltoestellen zijn, we willen de kinderen uitdagen om hun eigen spel te verzinnen. We hebben straks ook een veld waar de leerlingen met takken hutten kunnen bouwen."

Net zoals andere basisscholen in de omgeving zoekt ook de Appelgaard de verdieping op. De wens bestaat om wat toe te voegen aan het onderwijs. Van Leijenhorst: ,,De maatschappij verandert. We leveren onze leerlingen veel gerichter af voor de toekomst. We willen op de Appelgaard graag inspelen op het zelf ontdekkend en het experimenterend leren." 

 PIENTERE PEUTERS De school had al een band met de peuter- en BSO-opvang van het bedrijf Bzzzonder. Vanaf 1 april van dit jaar zal Bzzzonder ook kinderopvang vanaf 0 jaar gaan aanbieden. Dit wordt een concept waarbij kinderen vanaf 07.00 uur 's ochtends tot 19.00 uur 's avonds opgevangen kunnen worden. Van Leijenhorst: ,,We merkten dat er vanuit de buurt veel vraag was naar deze vorm van opvang." De vorm van peuteropvang inspireerde de universiteit van Utrecht om de peuters van de Appelgaard te betrekken bij een onderzoek naar pientere peuters. Een onderzoek waar maar drie basisscholen aan mee doen.  Van Leijenhorst: ,,De universiteit gaat binnen de peutergroepen die we al hebben kijken welke behoeften de peuters hebben en welke peuters extra uitdaging nodig hebben. Bij sommige peuters merk je dat ze zo enorm toe zijn aan de basisschool. Die stellen de hele dag door vragen over alles wat ze zien en waar ze mee bezig zijn. Met een klas speciaal voor pientere peuters hopen we tegemoet te komen aan die exploratiedrift van deze kinderen. Er is veel aandacht voor kinderen die aan de onderkant van de maatschappij bungelen, maar voor de kinderen die juist erg pienter zijn en extra aandacht kunnen gebruiken is maar weinig voorhanden."

Binnen de Pientere Peuterklas wordt dan ook goed gekeken welke kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Van Leijenhorst: ,,Tijdens dit onderzoek wordt een kind ook blijvend gemonitord, want de ontwikkeling van een kind kan heel grillig verlopen en zo kan het kind best eindigen als gemiddelde leerling." De veranderingen binnen de school zullen naar verwachting een bredere doelgroep gaan trekken. Van Leijenhorst: ,,De Appelgaard is de laatste school in deze omgeving en sluiten is echt geen optie." 

foto Directeur Caroline van Leijenhorst op de plek waar landgoed de Appelgaard verrijst.