Analyse Henk Brinkman: Val college

'Het zijn mannen, he? Die communiceren niet'

Maandagavond kwam het Nijkerkse college ten val, toen PRO21, Lokale Partij en VVD (samen een meerderheid) een motie in stemming brachten om zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken in Nijkerk. Vrijdagmorgen brachten zij dat in de publiciteit. De motie kreeg een meerderheid van 1 stem, want zo liggen de politieke verhoudingen sinds de verkiezingen. De christelijke partijen hebben geen meerderheid meer. De VVD was in het coalitieakkoord meegegaan vanwege de continuïteit van bestuur, maar moest haar verkiezingsbelofte over koopzondagen inleveren. De partij kwam echter electoraal in moeilijkheden toen in Amersfoort en Leusden zondagsopening wel mogelijk werd en ondernemers de noodklok luidden.

Maandagavond toonden CDA en CU-SGP zich verbaasd over de problemen van de VVD. Volgens Joop van Ruler en Hans Boer hadden zij geen signalen gekregen dat de VVD met de kwestie worstelde, terwijl VVD-er Boudewijn van der Woerd stelde wel een opening binnen de coalitie te hebben gezocht. Volgens Boer was dat in de wandelgangen gebeurd en duurde dat niet langer dan een paar seconden. Zij zagen geen probleem.

Een vrouwelijke volger van de Nijkerkse politiek slaakte vandaag de verzuchting: ,,Het zijn mannen, he? Die communiceren niet en laten elkaar zeker hun zwaktes niet zien." Zij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Dat blijkt ook uit de reacties van de politici elders in deze krant.

Donderdag werden twee door de VVD geïnitieerde voorstellen - zwembad en biebbezuiniging - afgeschoten door de coalitiepartners. De kleinste coalitiepartner voelde zich kennelijk geschoffeerd en onbegrepen. Prompt kwam de motie over de koopzondag. Timing is alles in de politiek. Duidelijk is dat gebrek aan communicatie tot de val van het college heeft geleid.

Het college is nu demissionair en er is een onduidelijke politieke situatie ontstaan. Er zal deze zomer snel moeten worden gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Want de urgentie is hoog. Het rijk heeft voor Nijkerk miljoenen extra bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld. Op de zorg - zowel Maatschappelijke ondersteuning als jeugdzorg - en algemene bezuinigingen. Daar moet dit najaar een besluit over vallen. Dan is een sterke coalitie nodig van partijen die niet alleen hun eigen plas willen doen, maar ook bereid zijn te kijken naar de pijnpunten van hun coalitiegenoten. En daarover te communiceren. Dat is hard nodig. Want als politici al niet naar elkaar luisteren, hoe kunnen ze dan nog naar de inwoners van Nijkerk luisteren?