• Wijnand Kooijmans: 'Ondernemers vormen een belangrijke schakel als het gaat om de aantrekkelijkheid van een centrum.

    Harry Koelewijn

Analyse: BIZ, hoe nu verder?

NIJKERK De tweede poging om te komen tot een bedrijven investeringszone (BIZ) voor de Nijkerkse binnenstad is mislukt. Ondanks de enorme inzet van de werkgroep die zich met de gehoopte invoering hiervan heeft bezig gehouden. Met als grote voorvechter Rob Veltink.

Wijnand Kooijmans

Redenen waarom ook de tweede poging is mislukt zijn moeilijk te achterhalen. De praktijk is dat grotere winkelketens misschien de voordelen wel zien zitten maar toch tegenstemmen. Ze liften wel mee op de activiteiten zoals deze, in Nijkerk, door de Ondernemers Vereniging Nijkerk (OVN) worden opgezet. Het feit dat maar 35 procent van de ondernemers lid is maakt dat de kosten voor deze evenementen door een relatief kleine groep wordt gedragen.

KOSTEN Het gaat om kosten die best hoog zijn. Een intocht van Sinterklaas lijkt een eenvoudige klus maar kost, naast de voorbereidingen, toch de nodige euro's. Alle ondernemers profiteren mee, ook diegenen die niet mee betalen.

Het gaat bij een BIZ echter niet alleen om de organisatie van evenementen. Er kan een enorme winst worden geboekt als het gaat om bijvoorbeeld het gezamenlijk reclame maken voor de binnenstad. Of het gezamenlijk betalen van beveiliging of het ophangen van feestverlichting.

VERDER De grote vraag die nu voor ligt is hoe nu verder. Een derde poging om de BIZ ingevoerd te krijgen ligt niet in het verschiet. Daarvoor ligt de 51 procent voorstemmers ook te ver van de benodigde grens van 66,7 procent welke nodig is om de BIZ ingevoerd te krijgen. Te veel ondernemers vinden dat het wel goed gaat met Nijkerk, voorbij gaand aan de leegstand in het centrum die als weinig aantrekkelijk moet worden ervaren.

Er ligt hier een grote taak voor het Platform Binnenstad Nijkerk. Dat moet weliswaar niet alleen kijken naar de belangen van de ondernemers maar ook van de bewoners. Ondernemers vormen echter een belangrijke schakel als het gaat om de aantrekkelijkheid van een centrum. Dat daar een flinke schep bovenop mag, is menigeen wel duidelijk.

KIJKEN Het Platform doet er goed aan te kijken naar omliggende gemeenten hoe het hier gaat. Putten is een goed voorbeeld waar ondernemers en gemeente het belang van een goed winkelcentrum gezamenlijk inzien. Wellicht is echter het meest aansprekende voorbeeld de stichting 'Nunspeet uit de kunst.'

Opgezet op het moment dat de promotie van het toerisme volledig dreigde wel te vallen door een groep ondernemers. Inmiddels uitgegroeid tot een club welke niet alleen de promotie van de gemeente Nunspeet verzorgt maar ook, in samenwerking met de Ondernemersvereniging Nunspeet, ook evenementen organiseert zoals de intocht van Sinterklaas en WinterLicht.

GEDRAGEN Werk dat wordt gedragen door de partners van de stichting. Dat zijn ondernemers uit het centrum maar ook horeca en bedrijfsleven. Al dan niet met directe belangen bij het vasthouden van de eigen inwoners en het aantrekken van toeristen. Werk dat bovendien ondersteunt wordt door de gemeente Nunspeet dat het belang hiervan inziet.

Het is een opzet die prima past binnen de doelstelling van het Nijkerkse platform en de Stichting Citymarketing Nijkerk dat de binnenstad blijvend op de kaart wil zetten. De doelstellingen moeten iets ruimer worden getrokken maar dat moet, in het belang van het centrum, geen onoverkomelijk probleem zijn. Desnoods kan een nieuwe stichting worden opgezet met een ruimere blik op het aantrekkelijk maken en houden van de gehele gemeente Nijkerk.