Amersfoort en FoodValley strijden tegen agrarische leegstand

NIJKERK In de komende jaren verliezen steeds meer boerderijen en stallen in de Regio's Amersfoort en FoodValley hun agrarische functie. Gemeenten in beide regio's slaan de handen ineen om agrarische leegstand aan te pakken. Afgelopen woensdag overhandigden wethouders Gijs de Kruif van Woudenberg en Willemien Vreugdenhil van Ede een pamflet aan gedeputeerden Bart Krol, provincie Utrecht, en Jan Jacob van Dijk, provincie Gelderland. Hierin vragen de regio's beide provincies om actief samen te werken aan nieuwe oplossingen.

Tot 2030 komt in de regio's Amersfoort en FoodValley naar schatting ruim 1,3 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing vrij. Het huidige beleid biedt tot op heden geen oplossing. In het pamflet roepen de regio's de provincies Utrecht en Gelderland op om experimenteerruimte te bieden, zodat zij aan de slag kunnen gaan met nieuwe manieren van herbestemming (naar wonen of werken) en herinrichting van het landelijk gebied. Al enkele jaren is er binnen Gebiedscoöperatie O-gen een ledengroep van provincies, gemeenten, agrariërs, adviseurs, banken, natuur- en landschapsorganisaties actief die met de regio's meedenkt over deze problematiek.

Gedeputeerde Van Dijk (Gelderland) is blij met dit manifest als eerste stap: ,,Er komt momenteel heel veel op het buitengebied af. Als iemand mij zou vragen wat ik daar precies aan ga doen, dan zou ik antwoorden dat ik het eerlijk gezegd nog niet weet.'' Gedeputeerde Krol (Utrecht) ziet kansen voor samenwerking tussen beide provincies: ,,Ik sluit niet uit dat we met Utrecht en Gelderland een provinciegrensoverschrijdend experimenteel artikel gaan creëren voor de Vallei.''

Meer informatie over vrijkomende agrarische bebouwing is hier te vinden.