• Naast geluidsoverlast vrezen omwonenden een toenemende parkeerdruk in de omgeving van Huize Randenbroek.

    Piroschka van de Wouw

'Ambtenaren parkeren in de toekomst onder nieuw stadhuis'

NIJKERK In de plannen voor de nieuwbouw van het stadhuis in Nijkerk is de bouw van een parkeerkelder opgenomen voor het personeel dat werkzaam is bij de gemeente. Het gaat om 75 plekken. Daarmee kan, zo zegt wethouder Wim van Veelen, worden voldaan aan de parkeereisen die de gemeente stelt.

Wijnand Kooijmans

De bouw van een nieuw stadhuis maakt onderdeel uit van de realisering van de eerste fase van de Havenkom. Het gebouw is gepland op de huidige plek van de dependance. Hiernaast voorziet deze fase in de bouw van woningen, de komst van een openbare parkeerkelder en het ombouwen van het huidige parkeerterrein naast het stadhuis tot een aantrekkelijk plein, gelegen aan het water. Kleine bootjes moeten kunnen aanmeren.

 

OUDE STADHUIS Het oude deel van het stadhuis blijft behouden en krijgt vermoedelijk vooral een representatieve functie. In het nieuwe stadhuis komt ook ruimte voor derden. Daarbij kan worden gedacht aan de komst van een 'huis van de smaak' waar foodbedrijven zich kunnen presenteren. Streven is dat de Havenkom straks beter aansluit bij de binnenstad.

Gelijktijdig met het plan voor de Havenkom wordt ook het verkeersplan voor de binnenstad voorgelegd voor besluitvorming aan de raad. Uitgangspunt is dat de binnenstad autoluw wordt en parkeren in parkeerkelders moet plaatsvinden. Niet iedereen is hier tevreden mee en dat heeft geleid tot het opstarten van een petitie. Hierin wordt onder meer gewezen op de leegstand van panden in de binnenstad. Gevreesd wordt dat de maatregelen leiden tot minder bezoekers.

De opstellers van de petitie zijn inmiddels in gesprek met de werkgroep Binnenstad, om te zien of toch een aanpassing nodig is om zo op een lijn te komen. Wethouder Van Veelen: ,,Bij de opstellers van de petitie leeft wel veel waardering voor het werk dat is verzet door de werkgroep binnenstad. Ik denk dat beide partijen er wel uitkomen." Het weren van auto's gaat gebeuren door middel van cameratoezicht.