• Het bestuur van de Atlierroute werkt hard aan de edititie van 2019.

    Atelierroute Nijkerk

Ambitieuze plannen voor Atelierroute

NIJKERK Kunstliefhebbers hebben op Hemelvaartsdag, 30 mei, de gelegenheid de elfde editie van de Atelierroute Nijkerk te bezoeken. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt dit kunstevenement van Nijkerker kunstenaars, al dan niet met hun gastexposanten, plaats op een - lange - dag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Traditioneel is er een grote overzichtstentoonstelling, deze keer in een gebouw van de Kruiskerk, waar van elke deelnemer één werkstuk wordt getoond. Overigens is de periode van inschrijving verlengd tot 31 januari om zoveel mogelijk (amateur) kunstenaars de kans te geven zich alsnog in te schrijven.

Anneke Martini

Beeldhouwer Henk Pothoven volgt beeldend kunstenaar Harm Visser op als voorzitter, wel zal Harm als bestuurslid een gedeelte van de werkzaamheden op zich nemen. Het per telefoon communiceren is voor Henk vrij moeizaam vanwege een gehoorhandicap. De nieuwe voorzitter, die een florerend beeldhouwcentrum voor de regio heeft opgebouwd, licht toe: ,,Vorig jaar tijdens het tweede lustrum waren er speciale activiteiten, deze elfde editie gaan we terug naar de basis. Belangrijk is nog steeds dat kunst laagdrempelig moet zijn en de bezoekers in gesprek gaan met de exposanten. Wel is het voor de kunstroute een pre om kunstenaars van buitenaf als gast te aan te trekken, waardoor er op bepaalde adressen meer kunstuitingen zijn te bezichtigen. Blij zijn we opnieuw met de overzichtstentoonstelling bij de Kruiskerk, goed toegankelijk en een mooie start van de route om alvast een indruk te krijgen."

LANG LICHT De keuze voor Hemelvaartsdag is ingegeven door de ervaringen van voorgaande jaren, toen er zelfs drie bezoekdagen waren. Dit bleek voor een aantal van de rond vijftig exposanten een brug te ver. Bovendien bleek dat juist deze speciale dag de meeste bezoekers trok. ,,Het is lang licht en de mensen trekken erop uit, wandelend of fietsend. Daarnaast is het een goed idee om eigen gasten mee te nemen naar de diverse ateliers en tuinen. We willen meer aan de weg timmeren bij de campings om zo de bekendheid te vergroten van onze kunstmanifestatie. Het is belangrijk om de Atelierroute voor Nijkerk te behouden. Door het bestuur en een aantal vrijwilligers wordt hard gewerkt om deze deze tot een succes te maken", vervolgt Henk Pothoven.

ROUTE In 2008 nam een aantal inwoners van Nijkerk het initiatief voor het organiseren van een kunstroute. In Huize de Brink werd een informatieavond gehouden en een jaar later was de eerste Atelierroute een feit. Bestemd voor alle beeldend kunstenaars die in Nijkerk en Nijkerkerveen wonen en/of werken. De route is bewust laagdrempelig van opzet, iedereen is welkom om huis en tuin open te stellen. Het was de creatieve Marco van der Wielen die het idee destijds lanceerde. Het oprichtingsbestuur van de stichting bestond uit (wijlen) Joke Feenstra, Isabelle de Schipper, Ageeth Engels van den Dop, Marinus Regelink en Marco van der Wielen.

Inschrijven kan kan via het inschrijfformulier op www.atelierroutenijkerk.tk of via e-mail ateliernijkerk@yahoo.com.