Alliantie mag niet meer bouwen in Hoevelaken

NIJKERK Woningcorporatie de Alliantie mag geen nieuwe woningen meer bouwen in de gemeente Nijkerk. Minister Stef Blok van Wonen heeft niet de hiervoor benodigde ontheffing afgegeven. Hij vindt dat de Woningstichting Nijkerk (WSN) financieel ruimschoots in staat is de sociale woningbouw binnen de gehele gemeente te verwezenlijken.

Wijnand Kooijmans

De Alliantie heeft bijna zeshonderd sociale woningen in Hoevelaken in beheer. De huurders hiervan kunnen blijven rekenen op de goede zorg van de woningcorporatie. Volgens directeur Koos Koolstra van de regio Amersfoort blijft zijn organisatie investeren in onderhoud, renovatie en verduurzaming maar ook de leefbaarheid van de wijken in Hoevelaken.

UITZONDERING Op het verbod nieuw te bouwen bestaat een uitzondering. Dit als het gaat om sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie. Het aantal nieuw te bouwen woningen hoeft dan niet overeen te komen met het aantal gesloopte woningen. In dit soort gevallen kan een ontheffing worden aangevraagd. De Alliantie heeft, zo zegt wethouder Wim van Veelen, voor zover bekend op dit moment geen plannen voor een dergelijke herontwikkeling.

Dat de Alliantie wordt uitgesloten heeft te maken met de vorming van woningmarktregio's. Nijkerk maakt deel uit van een regio met Amersfoort, de Noord-Veluwe en Zeewolde. Dit is niet het kerngebied van de Alliantie. Dat maakt dat deze corporatie, zonder ontheffing, niet in de regio actief mag zijn waarbinnen Nijkerk valt.

ONTHEFFING Wel bestaat de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen. In november 2016 heeft Nijkerk de minister aangegeven het ten zeerste gewenst te vinden dat de Alliantie als volwaardig functionerende corporatie in de gemeente Nijkerk werkzaam blijft. In eerste instantie stond de WSN niet achter dit pleidooi maar na gesprekken tussen alle partijen gaf de WSN aan toch in te kunnen stemmen met de ontheffing voor de Alliantie.

Dat was voor het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders reden de minister nog eens met klem om een ontheffing te vragen voor de Alliantie Mede gezien de grote behoefte aan woningen binnen de regio Amersfoort. De vraag hierna moet mede worden opgevangen in Nijkerk. De groei moet bij voorrang plaats vinden op binnenstedelijke locaties. Onder meer op (voormalige) bedrijfsterreinen, herontwikkeling van bestaande woningvoorraad en op locaties nabij snelwegontsluitingen en bij stations.

VOLWAARDIG Gezien deze taakstelling acht Nijkerk het goed om volwaardig samen te kunnen blijven werken met de Alliantie. Mede omdat deze corporatie werkzaam is in alle gemeenten binnen de regio Amersfoort waar de vraag naar meer woningen moet worden opgevangen. Voor Nijkerk reden een rechtstreekse relatie met de Alliantie te onderhouden. Ook wordt het verstandig gevonden met meer dan één woningcorporatie op te kunnen trekken bij het tot stand brengen van prestatieafspraken en de realisatie daarvan.

De Alliantie en de WSN beraden zich over hun positie welke nu is ontstaan door de weigering van minister Blok de gevraagde ontheffing af te geven. Daarnaast moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over nieuwbouwprojecten die in voorbereiding zijn, zoals woonpark Hoevelaken.