• ARJEN GERRITSMA GRAPHIC SOUND

Algemene voorzieningen voor inwoners ingekocht

NIJKERK Op 29 juni heeft de gemeente Nijkerk voor de periode 2016 tot 2020 contracten getekend met zes partijen die algemene voorzieningen aanbieden. Dit zijn activiteiten die voor inwoners vrij zijn te benutten en waarvoor inwoners geen kosten in rekening worden gebracht. Voor 2016 is voor ruim 1,6 miljoen euro aan activiteiten ingekocht bij partijen die al vele jaren in de gemeente Nijkerk actief zijn.

De zes partners bieden onder andere de volgende activiteiten: Steunpunt vrijwilligers, formulierenhulp, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning, steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken (Sigma). Ambulant jongerenwerk voor 10 tot 18 jarigen, beheer en exploitatie Blits en Chill Out (Jeugd- en jongerenwerk Nijkerk). Welzijn, vervoer, bewegen, ontmoeten, dienst boek aan huis, beheer Tuinhuis (Unie van Vrijwilligers). Autismenetwerk, onafhankelijke cliëntondersteuning, mediation bij mensen vanuit kwetsbare doelgroep (MEE Veluwe). Buurtbemiddeling, werkplaats de kunst van het ouder worden (WELZIN). Lezen, leren, informeren, peuterochtenden, Taalpunt, voorleesexpress, Boekstart (Stichting Bibliotheken gemeente Nijkerk).

De afgelopen jaren heeft de gemeente voor verschillende activiteiten subsidies gegeven. Met ingang van 2016 koopt de gemeente de activiteiten in. Vanuit een scherpere focus op te bereiken resultaten kunnen partijen actiever dan nu inspelen op wensen en behoeften vanuit de inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Bij partijen wordt het cultureel ondernemerschap via deze inkooprelatie gestimuleerd.