• Henry Hamstra

Actiegroep zwembad luidt noodklok

NIJKERK De actiegroep voor Behoud Bad Bloemendal trekt met een brief aan het demissionaire college en de gemeenteraad stevig aan de bel. De groep vreest dat er geen serieus gesprek komt over het behoud van Bad Bloemendal en dat er voortvarend wordt gewerkt aan de nieuwbouw van een zwembad aan de Spoorkamp. ,,Wij vrezen dat er straks inspraak komt als mosterd na de maaltijd. Een farce", zo schrijven de actievoerders.

Zij wijzen erop dat wethouder Marly Klein (VVD) tijdens het raadsdebat over het zwembad een toezegging moest doen serieus met de actiegroep in gesprek te gaan om daarmee een motie te voorkomen waarin de raad haar daartoe zou verplichten. Dat Klein toen al meedeelde geen geld te hebben voor serieus overleg, deed de actievoerders al vermoeden dat de toezegging voor een serieus gesprek niet van harte zou gaan.

Henk Brinkman

De actiegroep stelt in een brief zeer gedetailleerde vragen over een toegezegd overleg over alternatieven, maar ook over de exploitatie van Bad Bloemendal. De groep zegt daarover exploitant SRO te hebben benaderd, maar die geeft geen medewerking. De groep noemt dat onfatsoenlijk.

BBB meent dat de investering van 8 tot 10 miljoen euro in dure industriegrond om een nieuw zwembad te bouwen onlogisch en economisch onverantwoord. ,,Terwijl er al grond beschikbaar is in Luxool, waar Bad Bloemendal nu is gehuisvest. Die locatie kan ook alleen maar voor sportdoeleinden worden gebruikt door belemmeringen van ondergrondse infrastructuur en hoogspanningsmasten."

Verder meent de actiegroep dat exploitant SRO willens en wetens zorgt voor een situatie van verpaupering van Bad Bloemendal en aanstuurt op steeds geringere openingstijden, waardoor de exploitatie van zwembaden in andere gemeenten door SRO gunstiger uitkomt. De groep noemt het ook een aanfluiting en een schoffering van de Nijkerkse belastingbetaler dat het buitenbad in deze zomer gesloten blijft en het binnenbad slechts zeer beperkt open is.

De actiegroep wil een onafhankelijk onderzoek door bewezen ervaringsdeskundigen, projectontwikkelaars en betrokken Nijkerkse partijen naar behoud van Bad Bloemendal met eventuele nieuwbouw van het binnenbad en handhaving van het buitenbad.

Label:

Zwembad