• Harry Koelewijn

'Aanpak van verwarde personen moet beter'

NIJKERK De aanpak van verwarde personen moet beter en dat maakt het noodzakelijk dat direct met concrete acties wordt gestart. Met dat advies komt de Sociaaldomeinraad.

Wijnand Kooijmans

Volgens voorzitter Evert Wulfsen geeft de raad al sinds 2014 adviezen over dit onderwerp, maar is daarmee nog weinig zichtbaars gedaan. Wulfsen betreurt dat, gezien de noodzaak voor de betreffende doelgroep. Een raadinformatiebrief die op 31 mei door het college is verstuurd, geeft volgens hem wel voornemens te zien, maar geeft aan dat de sluitende aanpak voor verwarde personen niet is gerealiseerd per 1 oktober.

INZICHT Er ontbreekt, zo wordt aangegeven, een betrouwbaar inzicht om welke categorie inwoners het gaat en waar ze verblijven. Dat maakt dat de raad zich afvraagt hoe het zit met de veiligheidsaspecten voor de mensen zelf. Maar ook met het gevoel van veiligheid en overlast voor mensen in de buurt.

CRISISKAART Aanbevolen is de crisiskaart in te voeren. Omliggende gemeenten maken daar, zo wordt aangegeven, ook gebruik van. De kaart geeft iemand die zich kwetsbaar voelt de regie terug over zijn of haar leven. Nijkerk hanteert de kaart niet, volgens de domeinraad omdat men eerst wil onderzoeken wie hiervoor in aanmerking komen. Dit vanwege de kosten. 

In feite wordt de gewenste invoering, zo geeft Wulfsen aan, om geldelijke reden uitgesteld terwijl ,,iedereen in Nederland overtuigd is van de noodzaak." Dat de kaart niet is ingevoerd, wordt betreurd en niet verantwoord gevonden voor de doelgroep.

STRUCTUUR De Sociaaldomeinraad geeft aan dat het van groot belang is dat mensen een goede levensstructuur hebben en kunnen meedoen in de samenleving. Er wordt op gewezen dat de dagbestedingsvoorziening voor de GGZ nog maar 3,5 dag open is. De inloop wil, zo zegt Wulfsen, maar niet van de grond komen terwijl de toeleiding naar werk stagneert. De raad vraagt zich af waarom niet naar andere aanbieders is gekeken om daar een samenwerking mee aan te gaan.

CONCEPT Nijkerk moet stoppen met een beleid dat alleen in concept op papier staat, maar moet direct beginnen met concrete acties, vindt Wulfsen. Op een aantal punten wordt dat ook mogelijk gemaakt. De inwoners van Nijkerk hebben daar, zo wordt aangegeven, ook recht op.