• Deze foto is ter illustratie bijgevoegd.

    Bram van den Heuvel

´Geen tekort aan pleeggezinnen in Nijkerk´

NIJKERK Binnen de gemeente Nijkerk bestaat geen tekort aan pleeggezinnen. Maar een overschot aan adressen is er ook niet.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA-raadslid Trudy Doornhof. Binnen de regio FoodValley is, zo blijkt, het aantal pleeggezinnen toegenomen. Dat in afwijking van het landelijk beeld dat een daling te zien geeft. In Nijkerk wordt de pleegzorg uitgevoerd door De Rading Lindenhout, Youke, William Schrikker Pleegzorg en Timon.

Het college heeft geen inzicht in het totaal aantal aangemelde pleeggezinnen binnen de gemeente Nijkerk. Op de vraag welke was uitgezet bij Pleegzorg Nederland heeft alleen Youke laten weten in totaal zestien opvangadressen te hebben.

De noodzaak van een campagne om nieuwe pleeggezinnen wordt door het college niet gedeeld. Er zijn geen financiële middelen voor beschikbaar maar ook wordt de noodzaak niet gevoeld nu blijkt dat er voldoende pleeggezinnen beschikbaar zijn.