Politiek

NIJKERK Zeger de Haan wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaaldomeinraad. Hij is daarmee de opvolger van Evert Wulfsen die afscheid heeft genomen.
NIJKERK Het eerste jaar als wethouder is voorbij gevlogen, zo zegt Mariëlle Broekman. De eerste tijd heeft ze besteed aan het leren kennen van veel mensen en organisaties. Om zo aan de weet te komen wat de belangrijke thema's zijn. ,,Daarop wil ik mij focussen. Kiezen waaraan je begint en niet allerlei zaken half aanpakken."
Advertorial
NIJKERK Om vacatures beter onder de aandacht te brengen is er sinds kort het Vacatureloket voor Nijkerk. Bedrijven kunnen hier aankloppen voor advies,...
NIJKERK De herinrichting van de Venestraat in Nijkerk wordt op korte termijn uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarmee het advies over van de klankbordgroepen omgeving Kerkplein en Bonte Koe. De realisering van een parkeergarage (bronpunt) wordt niet afgewacht.
HOEVELAKEN De bunker aan de Weldammerlaan wordt het hele jaar door toegankelijk. Het is één van de eisen welke door de gemeente Nijkerk is verbonden aan de bouw van een extra woning aan deze weg. Het hier gevestigde agrarische bedrijf wordt definitief gestaakt.
Advertorial
Rob en Cindy Veltink vieren feest
NIJKERK Bij het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Nijkerk was de wens te komen tot een open en transparante bestuursstijl. Terugkijkend naar het afgelopen jaar vindt wethouder Wim Oosterwijk dat dit streven grotendeels is waargemaakt.
NIJKERK Een foutje in de Verordening Leerlingenvervoer uit 2018 kan de gemeente Nijkerk maximaal 5.400 euro kosten.
Advertorial
Maureen van Goethem
NIJKERK De nieuwe urgentieregeling voor woningzoekenden in Nijkerk is meer in overeenstemming gebracht met de regels die in omliggende gemeenten gelden. In vergelijking met andere gemeenten zijn de huidige Nijkerkse regels streng. Dat betekent dat het voor inwoners van Nijkerk moeilijker is om voor urgentie in aanmerking te komen. Tot het...
NIJKERK Het Nijkerkse college wil twee miljoen euro extra in de gemeentelijke duurzaamheidsleningen stoppen.