TaalSteunPunt ontstaan uit burgerinitiatief

07-09-2017, 21:00 | Lezersnieuws | Henriëtte ten Napel

In de Stad Nijkerk van 30 augustus jl. stond op pagina 5 een artikel met de kop 'Meer Taalsteunpunten zijn nodig'. In dit artikel wordt gesteld dat het TaalSteunPunt op de Rehobothschool een jaar geleden is geopend. Dit is niet juist. Het TaalSteunPunt is ontstaan uit een burgerinitiatief. Het is in februari 2015 opgericht door Henriëtte ten Napel en Fatima Laghmouchi en toen hebben ook reeds de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden. In maart 2015 is subsidie aangevraagd voor dit initiatief en die subsidie is ook toegekend. Waarom de Rehobothschool hier met geen woord over rept, is ons een raadsel.

Zoals gezegd is de politiek hiervan al op de hoogte. De gemeente heeft immers de subsidieaanvraag ontvangen en gehonoreerd en er is gesproken met ambtenaren en de wethouder. Nu weten de inwoners van Nijkerk het ook.

Tegelijk willen wij de inwoners van Nijkerk waarschuwen voor deze constructie van burgerinitiatieven. Je wordt als burger aan een bestaande organisatie gekoppeld, die geacht wordt jou te ondersteunen bij het vormgeven aan en uitbouwen van je idee. Maar die bestaande organisatie kan wel eens heel andere plannen hebben. En dan word je buitengesloten van overleggen, je idee wordt overgenomen en je naam wordt nergens meer genoemd.

Daarom: Start alleen een burgerinitiatief als je jurist bent of, misschien nog wel beter, begin gewoon een eigen bedrijf.

Henriëtte ten Napel & Fatima Laghmouchi, bedenkers en oprichters van het TaalSteunPunt