• Jaco van Putten, Raadslid CU-SGP

    Toestemming van Fotograaf

Raadslid Van Putten: "Samen bereiken we minder!"

02-11-2018, 18:07 | Lezersnieuws | Sander

Een paar weken geleden, op dinsdag 16 oktober, was het Wereldvoedseldag. Een dag die in 1979 in het leven werd geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. De VN berekende dat er bij een eerlijke verdeling genoeg voedsel op aarde is om ieder mens in de wereld iedere dag een volwaardige maaltijd te laten nuttigen. Als fractie ChristenUnie-SGP vinden wij voedselzekerheid ook een heel belangrijk onderwerp. Niet alleen vanwege het oog voor onze naaste, maar ook de bijbehorende duurzaamheid die past bij de zorg voor de schepping. Daarom verdienen initiatieven die de relatie tussen voedselproductie en voedselconsumptie op lokaal niveau dichter bij elkaar brengen de steun van onze gemeente.

 

Op dit moment hebben teveel mensen op aarde niet iedere dag een volwaardige maaltijd. Berekeningen tonen aan dat er wereldwijd zo’n één-derde van al het voedsel wordt verspeeld. In Nederland is dat naar schatting zo’n 2 miljoen ton per jaar, omgerekend zo’n 4,4 miljard Euro. Deze berekende verspilling gebeurt op tal van plekken in de voedselketen. Van het boerenerf tot de supermarkt, inclusief de daarbij behorende tussenschakels zoals het transport, de veiling, de levensmiddelenindustrie, enzovoort. Maar we kunnen het ook een stuk dichter bij ons bed trekken. Consumenten, u en ik bijvoorbeeld, gooien per jaar gemiddeld zo’n 50 kilo voedsel per persoon weg. Rekent u het verspilde voedsel van uw gezin per jaar maar uit. Het gaat dus om enorme hoeveelheden.
 

Des te erger is het als je bedenkt dat er wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, mensen in armoede leven en geregeld met honger naar bed gaan. Iets dat in theorie opgelost zou kunnen worden als het voedsel dat u en ik verspillen bij deze mensen terecht komt. Dat niet alleen, ook de verschillende voedselbronnen raken sneller uitgeput dan nodig. En ook hierin liggen heel erg veel kansen om de wereld een stukje mooier te maken. We moeten heel bewust omgaan met alle mooie producten, grondstoffen, arbeid en energie die nodig is voor het productieproces en het transport. Hier liggen kansen voor tal van nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven. Zo zorgt minder verspilling bijvoorbeeld voor een forse reductie van de CO2-uitstoot en het bespaart geld. Kortom; goed voor milieu en portemonnee.

 

Als raadslid zet ik mij in om lokaal voedselverspilling tegen te gaan. Dit begint bij bewustwording bij zowel de burgers als de ondernemers van Nijkerk en Hoevelaken. Hierin is onderwijs een belangrijke schakel. Ik maak mezelf er hard voor om dit onderwerp op de politieke agenda van het college te krijgen en te houden. Stap 1 is inmiddels gezet; afgelopen 1 november werd mijn motie “Tegengaan Voedselverspilling” unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De wethouder is nu concreet opgeroepen om een bewustwordingscampagne te starten om voedselverspilling tegen te gaan.

 

Samen komen we op deze manier in actie om in 2030 voedselverspilling met 50% procent  te hebben teruggedrongen in de gehele voedselketen, van ‘grond tot mond’. Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling.