Paneldiscussie PCOB met Politieke Partijen een succesvolle avond

09-03-2018, 10:26 | Lezersnieuws | Jaap

Op 6 maart j.l. vond onder leiding van Tijs van de Brink, Radio en TV  presentator EO) een levendige discussie plaats over de aandacht die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's geven aan en voor de ouderen in de gemeente Nijkerk. Verheugend was de belangstelling met ruim negentig aanwezigen. Na de opening door de voorzitter van de PCOB, Jaap Roele, kreeg eerst wethouder Marly Klein de gelegenheid iets te vertellen van het gevoerde beleid in de afgelopen vier jaar. De vijf lijsttrekkers, Marina Lanting (CU/SGP), Patricia van Loozen (Lokale Partij), Joop van Ruler(CDA), Wim van Veelen (Pro 21) en Boudewijn van der Woerd (VVD), kregen elk de gelegenheid om in vijf minuten hun ouderenbeleid duidelijk te maken met name op de aandachtsvelden Zorg, Wonen en Veiligheid. Hieruit bleek dat de verschillen tussen de programma's niet echt groot zijn. Met name werd door iedereen wel aangegeven dat de aandacht voor mantelzorg een heel belangrijke is zowel persoonlijke ondersteuning als financieel. De VVD wil meer maatwerk bij specifieke hulp aan ouderen. De CU/SGP wil ouderen meer betrekken bij het het te voeren beleid. De Lokale Partij is er voor iedereen. Het CDA vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen en stelt voor een WMO ombudsman aan te stellen die de vragen van alle ouderen  e.d. beantwoorden kan. Pro 21 wil meer aandacht geven aan gescikte woonlocaties zowel in het centrum als op andere locaties. De Plaatselijke PCOB die deze avond hed georganiseerd bracht met een aantal stellingen de paneldiscussie op gang. Ook werden er verscheidene vragen van het publiek in de discussie meegenomen zodat er een levendige discussie ontstond. Aan het eind van de bijeenkomst moest discussieleider Tijs ven den Brink constateren dat men toch heel veel overeenkomsten heeft en er maar marginale verschillen zijn. Jaap Roeler bedankte de wethouder,  panelleden en discussieleider voor hun bijdrage aan deze avond en benadrukte tevens dat belangenbehartiging voor ouderen niet volgehouden kan worden zonder ledenaanwas van jonge ouderen die nu nog geen zorg nodig hebben maar in de tooekomst mogelijk wel...en wie zorgt er dan voor je. Al met al een mooie inhoudsvolle avond die hopelijk zal bijdragen tot een keuze op[ welke partij er gestemd gaat worden op 21 maart a.s.