• Ineke Boonstra en Marjan Boer, Rehobothschool ontvangen het Educatief Pogramma

    Eigen foto

Leesplezier voor 0-12 jaar

20-06-2016, 15:21 | Lezersnieuws | Elly Pijpers

Leesbevordering voor 0-12 jaar

In navolging van het overweldigende succes van voorgaande jaren hebben de samenwerkende bibliotheken Nijkerk, Brummen|Voorst en Noord-Veluwe wederom een Educatief Programma samengesteld. Het programma voor 2016-2017 is geactualiseerd en aangepast aan de hand van reacties en evaluaties van het voorgaande schooljaar. Het vernieuwde Educatief Programma is aangeboden aan ruim 200 scholen en voorschoolse instellingen in het werkgebied van de samenwerkende bibliotheken.

Programma's voor voorschoolse instellingen

De bibliotheken zijn trots op de nieuwe programma's voor voorschoolse instellingen. Vanaf volgend schooljaar is er een programma voor kinderen van 0-12 jaar.

Voorschoolse instellingen, het basisonderwijs en kindcentra kunnen gebruik maken van het Educatief Programma.

De Bibliotheek is een belangrijke partner op het terrein van leesbevordering en cultuureducatie. Zij onderhoudt contacten met peuterspeelzalen, instellingen voor kinderopvang, basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs. Zij adviseert over leespromotie en media voor verschillende leeftijdsgroepen, een doorgaande leeslijn is daarbij de leidraad.

Rol van de bibliotheek

Theo Douma vertelde tijdens een onderwijssymposium voor bibliothecarissen (Platform Onderwijs 2032): 'Verandering zal een essentieel onderdeel zijn van het onderwijs. Daarom moeten kinderen in staat worden gesteld om kritisch om te gaan met informatie en zelf te leren zoeken.'' De bibliotheek kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Pijpers, elly.pijpers@bibliotheeknijkerk.nl