• Th. Meij ( links ) ontvangt De Cozijnsenbokaal van de heer J. Cozijnsen

    wim Schuringa
  • L. van de Groep ( links )ontvangt de beker clubkapioenschap van de heer Chr Pijpers

    wim Schuringa

Jaarvergadering van de Nijkerkse Schaakclub

05-09-2017, 09:30 | Lezersnieuws | Nijkerkse Schaakclub

Nijkerkse Schaakclub

Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering op 4 september 2017

In de jaarvergadering werd gekeken naar het afgelopen speelseizoen 2016-2017.

Er is met veel ijver geschaakt. Ook speelde de club met veel plezier extern tegen andere clubs in de regio.

Het Persoonlijk clubkampioenschap komt toe aan de heer L. van de Groep. Voor het Snelschaken werd na drie avonden zeer intensief spelen de heer L. van de Groep eveneens de winnaar.

Hij ontvangt de beide bekers uit handen van de penningmeester.

De heer Th. Meij won dit jaar de Cozijnsenbokaal die hem wordt overhandigd door de heer J. Cozijnsen.

Het promotieteam heeft het afgelopen jaar het schaken gepromoot voor de jeugd in de bibliotheek.

In samenwerking met de bibliotheek werden er op de woensdagmiddagen schaakevenementen georganiseerd. Er werd door de jeugd met overgave gespeeld.

Bij de Koningsdag gaf onze schaakclub medewerking aan de spelen op twee scholen.

De Nijkerkse Schaakclub heeft 11 leden, nieuwe leden zijn welkom.

De speelzaal is in een van de vergaderzalen van de Chr. Ger. Kerk, Meinsstraat 4a.

Informatie is te vinden op de site; www.nijkerkse-schaakclub.eu

5 september 2017

W.J. Schuringa, secretaris