• De heer Th. Meij ( links ) ontvangt de beker voor het Persoonlijk kampioenschap

    L.van Steeg
  • De heer L. van de Groep ( links ) ontvangt de beker voor het snelschaken

    L. van Steeg

Jaarvergadering van de Nijkerkse Schaakclub

13-09-2016, 13:10 | Lezersnieuws | W.J. Schuringa

Nijkerkse Schaakclub

Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering op 12 september 2016

In de jaarvergadering werd gekeken naar het afgelopen speelseizoen 2015-2016.

Er is met veel ijver geschaakt. Ook speelde de club met veel plezier extern tegen andere clubs.

Een in memoriam werd gehouden voor de heer A.H. Loos, hij overleed in de vakantie.

Een fijn en enthousiast lid, die 62 jaar lid is geweest.

Het Persoonlijk clubkampioenschap komt toe aan de heer Th. Meij. Hij ontvangt de beker uit handen van de voorzitter. De heer Meij won evenzo met ruime voorsprong de Cozijnsenbokaal.

Voor het Snelschaken werd na drie avonden zeer intensief spelen de heer L. van de Groep de winnaar.

Het promotieteam heeft het afgelopen jaar het schaken gepromoot voor de jeugd in de bibliotheek.

In samenwerking met de bibliotheek werden er op de woensdagmiddagen schaakevenementen georganiseerd. Er werd door de jeugd met overgave gespeeld.

De Nijkerkse Schaakclub heeft 9 leden. nieuwe leden zijn welkom.

De speelzaal is in een van de vergaderzalen van de Chr. Ger. Kerk, Meinsstraat 4a.

Informatie is te vinden op de site; www.nijkerkse-schaakclub.eu

13 september 2016

W.J. Schuringa, secretaris