• Hou je loopbaan tegen het licht

    BLCC

Gratis ontwikkeladvies 45-plussers

15-02-2019, 16:47 | Lezersnieuws | Nel

Hoe denkt u als 45-plusser gezond en met plezier uw pensioen te halen? Nu de AOW-leeftijd steeds verder opschuift, is het belangrijk dat werknemers zich afvragen wat hiervoor nodig is. Hoe ziet uw werk er over pakweg 5 jaar uit? Wordt het wellicht fysiek te zwaar of wordt uw werk overgenomen door de automatisering?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt alle 45-plussers - zowel werknemers als zzp’ers - die minimaal 12 uur per week betaald werk verrichten, in de gelegenheid een kosteloos Ontwikkeladvies te laten opstellen door een erkende, professionele  loopbaanadviseur. Jef van Beckhoven van BLCC Loopbaanbegeleiding en Brunette Zwang van Zwangcoaching verzorgen deze Ontwikkeltrajecten in de regio Foodvalley. Zo’n traject bestaat uit drie individuele, vertrouwelijke gesprekken van in totaal vier uur. Het doel is dat de werknemer tijd neemt om zijn loopbaan tegen het licht te houden en zich af te vragen: Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik deze het beste benutten? Wil en kan ik dit werk nog wel zo blijven doen, of kan ik hierin zelf bijsturen en het leuker maken?

Het ontwikkeltraject levert een ontwikkelplan op, waarin concrete acties staan om mee aan de slag te gaan. Dat kunnen grote maar ook hele kleine stappen zijn. ‘Het gaat er om dat iemand zelf de regie gaat voeren over zijn loopbaan, anticipeert op de toekomst en leert na te denken over zijn of haar mogelijkheden .’ Er is voor deze tijdelijke subsidieregeling tot 1 juli 2019 ruim 12 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Omdat er al enthousiast gebruik van wordt gemaakt, is het vooral raadzaam niet te wachten en nu aan te melden.

Aanmelden kan bij Jef van Beckhoven via 06 15 35 75 65 of info@loopbaanbegeleiding.info en bij Brunette Zwang via 06 12 52 89 05 of brunette@zwangcoaching.nl. Zij zijn bevoegd het Ontwikkeladvies op te stellen en zij regelen de subsidieaanvraag.