• Enthousiaste wethouder Nadya Aboyaakoub

  • PvdA 70 jaar

Enthousiaste wethouder bij PvdA-Nijkerk

24-02-2016, 14:01 | Lezersnieuws | Eghard Kouwenhoven

Op de Jaarvergadering van de PvdA-Nijkerk werden de aanwezigen verrast met een jubileumgebakje ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de partij. Na het huishoudelijk deel van de vergadering was het woord aan PvdA-lid Nadya Aboyaakoub, sinds september vorig jaar wethouder van Nijkerk.

Op enthousiaste wijze gaf Nadya Aboyaakoub een inkijkje in de belangrijkste onderdelen van haar portefeuille.

Over het onderdeel Jeugd was de wethouder zeer te spreken: "Het gaat goed met de jeugd in Nijkerk. Bij jeugdzorg is het van belang uit te gaan van het kind." De korting van het rijk wordt onder meer opgevangen door btw-verhoging.

Er is goed contact met de diverse disciplines in de gebiedsteams.

De wethouder kon ook melden, dat de gemeente naar aanleiding van de problemen bij TSN Thuiszorg in gesprek gaat met de overige organisaties waar al mee wordt samengewerkt.

De kanteling heeft niet alleen betrekking op de ambtelijke organisatie, maar ook op de inwoners. In het kader van de sociaal-maatschappelijke vernieuwing gaat de komende maand de dialoog met de samenleving van start.

Bij het maatschappelijk vastgoed gaat het niet meer om investering in de gebouwen, maar in de activiteiten.

Sportverenigingen komen met knelpunten. "Het is in zulke gevallen een uitdaging om er gezamenlijk uit te komen," aldus een optimistische wethouder.