• Vrijwilligers Dorcas in actie

    Nelly Bezemer

Dorcas voedselactie 2016

27-11-2016, 00:21 | Lezersnieuws | Johan Walinga

Nijkerk - De Dorcas Voedselactie heeft 543 dozen voor voedselpakketten opgeleverd. Een prachtige opbrengst. De plaatselijke werkgroep bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar bijdrage aan deze actie. Met elkaar heeft Nijkerk en Nijkerkerveen een geweldige hoeveelheid voedsel bijeen gebracht voor mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen.

OPBRENGST DORCAS VOEDSELACTIE 2016

Supermarkt----Aantal dozen----Collectebus

AH -------------------- 203 ---------- € 254,32

Boni Corlaer --------- 73 ------------ € 73,77

Boni Wheemplein - 136 ---------- € 226,85

Jumbo ----------------- 98 ---------- € 236,66

Spar Nijkerkerveen - 33 ----------- € 45,12

TOTALEN ----------- 543 ---------- € 836,72

Veel vrijwilligers hebben zich ingezet, jong en oud: 2 klassen van MBO-Amersfoort zijn actief geweest en plm. 80 vrijwilligers uit Nijkerk en Nijkerkerveen hebben in de supermarkten gestaan om de boodschappenlijstjes uit te delen, de producten in ontvangst te nemen en verzendklaar te maken.

De supermarkten zelf hebben zich ingezet door gevraagde voorraden op een goede plek in de winkel te plaatsen. Voor het transport naar het centrale depot in Woudenberg had de koeriersdienst van firma Besseling beide dagen een vrachtwagen ter beschikking gesteld.

Deze maand zijn in dit Dorcascentrum zo'n 100 vrijwilligers bezig om de voedselpakketten samen te stellen en verzendklaar te maken. Veel transporten naar Oost-Europa worden ook weer door vrijwilligers gedaan. Zo wordt alles voor minimale kosten uitgevoerd. Zeker 20.000 voedselpakketten zullen nog voor de kerst hun bestemming bereiken.

Voedsel voor nu en voor later

Vandaag de dag leeft ruim één miljard mensen in extreme armoede. Dorcas komt voor hen in actie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelden in het gehele land duizenden vrijwilligers voedsel en geld in vanuit supermarkten, scholen, kerken en bedrijven. Het voedsel zal Dorcas uitdelen aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas aan de voedseltransporten en investeert het in voedselzekerheidsprojecten, waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding te ontvangen op de arbeidsmarkt.