Buurtbemiddeling helpt bij 'gedoe met de buren'

09-07-2019, 11:45 | Lezersnieuws | astrid

Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Voor niemand leuk, weet Astrid Hofman – coördinator Buurtbemiddeling in Nijkerk. Vandaar ook dat zij met haar team bemiddelaars gratis bemiddelt voor Nijkerkers.

“Het begint meestal met kleine irritaties. Een hond die veel blaft, deuren die dichtgesmeten worden, overhangend groen, parkeren of muziek die door de ramen schalt. Het lijken problemen die redelijk simpel op te lossen of uit te praten zijn. Er zijn situaties dat praten met elkaar niet lukt. Dat is het moment om Buurtbemiddeling in te schakelen.

Buurtbemiddeling is speciaal bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen. Het is de methode om buren (weer) met elkaar in gesprek te laten komen en het onderlinge contact te herstellen om zo prettiger te kunnen samenleven in wijk of buurt. Buurtbemiddeling houdt in dat er een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betreffende buren is. 

Het eerste telefoontje komt binnen bij Astrid Hofman: van een buur, de woningcorporatie, de politie of andere verwijzende instantie. Zij hoort wat er speelt en bepaalt of de aanvraag in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling, qua aard en de geschiedenis van de klacht. Is de melding geschikt voor Buurtbemiddeling, dan vraagt de coördinator een team van 2 bemiddelaars om een afspraak te maken om op bezoek te gaan bij de beide buren. Buur B weet meestal niet dat Buurtbemiddeling is ingeschakeld. Bemiddelaars staan onverwachts voor de deur en leggen uit dat ze graag ook de kant van buur B willen horen. Meestal ontstaat er wel een gesprek.

Als beide buren met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars zijn neutraal, geven geen oordeel en hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. De bemiddelaars begeleiden het gesprek maar reiken niet de oplossing aan.  Buurtbe-middeling helpt buurtgenoten afspraken maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werd iets meer dan 12 jaar geleden opgestart in Nijkerk en is een succes. Op jaarbasis doen zo’n 60 mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken een beroep op Buurtbemiddeling.Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In 81% van de gemeenten in Nederland is Buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.problemenmetjeburen.nl