• Deelnemers Voorleesexpress en voorlezers

    Roel Zuidhof

Afsluitingsbijeenkomst VoorleesExpress

14-07-2019, 23:07 | Lezersnieuws | meta

Op donderdag 27 juni vond in de bibliotheek van Nijkerk de halfjaarlijkse afsluitingsbijeenkomst van de VoorleesExpress plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden de kinderen, die meegedaan hebben met de VoorleesExpress, knutselen, een spelletje doen en luisteren naar een mooi verhaal.

Behalve de kinderen, hun ouders en de voorlezers waren er ook 2 vertegenwoordigers van de Rotary Club aanwezig, Jan Lanting en Merit Roodbeen. Zij hebben de opbrengst van het Groot Nijkerks Dictee van 2018, € 1800,-,  geschonken aan de VoorleesExpress. Van dit geld zullen boeken worden gekocht voor de deelnemende kinderen. 

De VoorleesExpress is een project, waarin kinderen van 2-8 jaar met een taalachterstand gedurende 20 weken thuis worden voorgelezen door vrijwilligers. Zij doen ook taalspelletjes met de kinderen.

De VoorleesExpress is nu 4 jaar actief in Nijkerk. Per seizoen (september-januari en februari-juli) doen er gemiddeld 20 gezinnen mee. Tijdens de voorleesperiode brengen de ouders met hun kinderen  een bezoek aan de bibliotheek. Het voorlezen helpt de kinderen bij het leren praten, het uitbreiden van hun woordenschat en het leren lezen. Dit helpt kinderen bij het begrijpen van een verhaal, de basis voor latere schoolvakken.

Kinderen worden voor deelname aan de VoorleesExpress meestal aangemeld via de basisschool, de kinderopvang, Vluchtelingenwerk of het Gebiedsteam.  Dit kan via de landelijke website www.voorleesexpress.nl.

De voorlezers kunnen de ouders helpen door hen door te verwijzen naar individuele taalbegeleiding het Taalcafé of het Taalhuis op school. Dit zijn allemaal activiteiten, waardoor ze  beter Nederlands leren spreken. En daardoor kunnen ze beter leren praten met hun buren, een instelling of de leerkracht op school.