• Buurtbus bij station in Nijkerk

350.000ste passagier voor de buurtbus

24-11-2015, 19:11 | Lezersnieuws | Hans Reijnen

De buurtbus Barneveld-Nijkerk heeft de afgelopen maand de 350.000ste passagier in het 22 jarig bestaan van de vereniging mogen begroeten. Wij hebben dit ongemerkt voorbij laten gaan, maar vinden het daarnaast toch wel een mooie mijlpaal om daar melding van te maken.

In al die jaren hebben de vrijwilligers van de buurtbus eerst met één bus en vanaf medio 2006 met twee bussen vele passagiers tussen Barneveld en Nijkerk of op delen van dit traject vervoerd.

Ook dit jaar gaat het voorspoedig en is de verwachting dat het aantal van 30.000 passagiers dit jaar ruim overschreden wordt. Hieruit blijkt maar eens te meer dat de buurtbus in een duidelijke behoefte voorziet.

Voor meer informatie zie ons website www.lijn509.nl of onze facebookpagina www.facebook.com/BuurtbusBarneveldNijkerk

Het bestuur