Hoe Katholiek moet de Reformatie zijn?

27-03-2017, 22:41 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 6 april 2017, 19:45 tot 22:00

Locatie:

Willem Alexanderplein 14, Nijkerk
De Goede Herderkerk
Nijkerk

De interkerkelijke beweging IKOON besteedt dit jaar regelmatig aandacht aan het feit dat 500 jaar geleden in 1517 het optreden van Luther het begin was van de Reformatie.

In dat kader wordt op 6 april a.s. een themabijeenkomst georganiseerd waar prof. dr. Erik de Boer zal spreken over het onderwerp "Hoe Katholiek moet de Reformatie zijn?" Prof. de Boer is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Kampen.

Het zal een avond worden met luisteren, maar ook is er alle ruimte voor een (geloofs)gesprek met prof. de Boer alsmede tussen de aanwezigen onderling.

Aan de orde zal komen wat de betekenis van de Reformatie toen is voor nu. Prof de Boer zal aangeven welke gedachten en onderdelen uit de Reformatie tot vandaag in onze (post-)moderne tijd van invloed zijn. Te denken valt aan de verhouding tussen kerk en overheid, de betekenis van de belijdenisgeschriften en de eenheid van de kerk. Leeft wat de Reformatie toen ontdekt en gebracht heeft nog wel in de kerken? Zijn we ons ervan bewust wat dat betekent voor ons geloof en het dagelijks leven?

Het belooft een boeiende avond te worden. En zeker actueel.

JONGEREN EN OUDEREN, DUS IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!