De kerk: gemeenschap van gelovigen

19-03-2017, 22:01 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 27 maart 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Holkerstraat 36, Nijkerk
parochiehuis St. Jan
Nijkerk

Maandag 27 maart om 20.00 uur in het parochiehuis St. Jan, Holkerstraat 36 te Nijkerk, zal Rini Bouwman een lezing houden over de kerk, vroeger en nu. Deze avond (entree € 3,-) wordt georganiseerd door Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Nadat Jezus teruggekeerd was naar zijn Vader, bleven zijn leerlingen achter. In het boek Handelingen der Apostelen wordt verhaald hoe de eerste leerlingen van Jezus trouw bleven aan het geloof. Daarnaast gingen zij het geloof verkondigen over de gehele wereld.

Zo ontstonden overal gemeenschappen van gelovigen. Gemeenschappen die zich later op een bepaalde manier gingen structureren. In de loop van de geschiedenis leidde dit tot verschillende kerkmodellen.

Na een korte inleiding gaan we kijken naar een aantal daarvan. Vervolgens wordt nader ingegaan op het rooms-katholieke kerkmodel. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de praktische organisatie van de rooms-katholieke kerk, met name op de onderscheiden functies binnen die kerk.