• BDU

Wildparkeren

Een foto op www.nijkerkerveen.org trok mijn aandacht. Daarbij had Kees van den Heuvel de kop 'Dit verdient Freewear niet: het lijkt buiten wel een fietsenstalling' gezet. In het stukje onder de foto omschrijft hij hoe fraai de nieuwe etalages van Freewear en Roodbeen aan het Plein eruit zien en hoeveel durf ondernemers nodig hebben om zo'n forse investering te doen. En dat ben ik met hem eens. Met de oplevering van de twee winkels zien we een glimp van hoe Nijkerk er als winkelstad (in plaats van boodschappencentrum) uit kan zien. De aantrekkelijk ingerichte etalages achter de grote winkelruiten nodigen uit op z'n minst even stil te staan, terwijl kinderen hinkelen of een potje Twister spelen op het Plein (ook al zo'n leuke verfraaiing). En wat doen 'wij'? Wij parkeren prompt onze fietsen ervoor. Kees besluit zijn stukje met de conclusie dat gemeente en toenmalige citymanager nooit hadden mogen besluiten de oude fietsenstalling op het Plein weg te halen. Daar sluit ik me niet helemaal bij aan. Ook van die ingreep is het Plein wel opgeknapt, vind ik. Maar: als je iets weghaalt, regel dan op z'n minst een goed alternatief.

Wat blijkt? Bij de verdere uitwerking van het aantrekkelijker maken van onze binnenstad staat het onderwerp fietsparkeren nog op de agenda. In de Visie Aantrekkelijk Nijkerk wordt gesproken over het inrichten van verschillende kleinere fietsenstallingen en over het tegengaan van 'wildparkeren'. Heel concreet is de visie daarover nog niet, het komt nu op de uitwerking aan. Een al wat ouder artikel op de website fietsersbond.nl (2009) stemt mij hoopvol: ,,Fietser wil helemaal niet wildparkeren". Volgens kennisplatform CROW is chaos een teken dat de inrichting niet goed is. Missers zijn te voorkomen als je van tevoren rekening houdt met de mensen voor wie een plein bedoeld is. Now is the time to shine voor alle betrokkenen om dit goed aan te pakken. Hillie Talens van het CROW gelooft: ,,Als de voorzieningen eenmaal goed zijn, gedragen fietsers zich ook goed." Zij is ervan overtuigd dat fietsers eigenlijk altijd proberen hun fiets netjes te parkeren. En dat dat te sturen is. Door bijvoorbeeld een rechthoekig vak op straat te schilderen zo breed als de lengte van een fiets. Fietsers begrijpen meteen de bedoeling daarvan en parkeren hun stalen ros keurig in de vakken. Als ik naar de omgeving Molenplein/Oosterstraat kijk, waar verspreid over de ruimte fraaie hekjes staan om je fiets bij neer te zetten, denk ik dat Nijkerk best begrepen heeft hoe je fietsers kunt verleiden het goed te doen. Nu het Plein nog.

Nelleke den Besten