Ratjetoe

We zijn nog niet van de commotie over de sluiting en uiteindelijke sloop van Bad Bloemendal af. Het blijft Niekark bezig houden. Had ik me voorgenomen er niet of nauwelijks meer over te schrijven, komt exploitant SRO met de eenzijdige mededeling dat de openingstijden de komende maanden drastisch zullen worden ingekrompen en dat het zwembad deze zomer zelfs zes weken gesloten zal worden.

De gemeente Niekark en de SRO, bepaald een slecht huwelijk. De sportverenigingen kunnen daar al jaren over meepraten. Vrijwilligers die namens hun vereniging met de SRO om tafel moeten om zaken geregeld te krijgen keren niet zelden boos en zwaar gefrustreerd van besprekingen terug. De SRO is er niet in geslaagd in al die jaren een band met de verenigingen op te bouwen.

De gemeente Niekark kijkt dan ook al jaren uit naar het moment dat afscheid genomen kan worden van de onbetrouwbare SRO. Verenigingen niet minder. SRO doet gewoon haar eigen zin en kon dat ook jaren doen zonder door de gemeente op de vingers getikt te worden. Een verzoek van het comité BBBB, dat de locatie van zwembad Bad Bloemendal wenst te behouden, om inzage in de financiële gegevens van de zwembaden, wordt al enkele jaren bot terzijde geschoven. Kan allemaal maar zo. De SRO is weigerachtig om deze gegevens te verstrekken en reageert niet op herhaalde verzoeken van BBBB. Straffeloos. Wethouder Klein heeft geen moment haar invloed aangewend om de SRO te manen de gegevens te overleggen. Maar nu is SRO ook voor de gemeente te ver gegaan. Terwijl in de overeenkomst tussen gemeente en SRO staat dat alleen in gezamenlijk overleg kan worden besloten tot aanpassing van openingstijden, doet SRO de eenzijdige mededeling van een vrijwel volledige sluiting van de zwembaden in de zomervakantie. Dit wordt door het college gezien als strijdig met de gesloten overeenkomst. Het college eist dan ook een verruiming van de openingstijden zoals deze door SRO zijn voorgesteld. Indien de exploitant daaraan geen gevolg wil geven overwegen burgemeester en wethouders naar de rechter te stappen.

Ik zou het woord 'overwegen' maar uit de vorige zin schrappen. Het college had al bij de rechter moeten zitten. SRO is duidelijk op ramkoers. Ze denk niets meer te verliezen te hebben. Immers, de gemeente Niekark kan ze vergeten. Een zegen voor de verenigingen en ook voor de gemeente. Want laten we eerlijk zijn, de gemeente is al jaren de grip op SRO kwijt. Verenigingen moesten vooral hun eigen zaken behartigen met deze arrogante organisatie.

Terwijl de mededeling er is over de beperking van de openingstijden en sluiting van het zwembad gedurende zes weken in de zomer, ligt er bij de gemeente een aanvraag voor een vergunning om op het desolate terrein van het buitenbad in augustus een tweedaags festival (commercieel) te organiseren. Zo denkt de SRO op de valreep nog even wat geld te verdienen over de rug van de gemeente Niekark. De naam van dit festival? Ratjetoe. Toepasselijker kan niet. Hopelijk is de gemeente zo wijs haar bevoegdheden in deze op een juiste wijze te hanteren: verzoek afwijzen!!!!

Cactus