Pootjes

Dat het verkiezingstijd is, wordt meer en meer zichtbaar. Sinds de ChristenUnie-SGP donderdag de volledige lijst bekend maakte, zijn alle poppetjes bekend. Van PRO21, de VVD, het CDA en De Lokale Partij (op volgorde van bekendmaking) waren alle kandidaten al duidelijk. Nu we weten op WIE we woensdag 21 maart kunnen stemmen, komen we meer te weten over WAT de partijen van plan zijn.

 

Zo wil De Lokale Partij (DLP) de hondenbelasting afschaffen. De partij is van mening dat de opbrengst (230.000 euro in 2017) onvoldoende ten goede komt aan de hondenbezitters. De belasting zou steeds meer als algemeen dekkingsmiddel worden gebruikt. In de jaarrekening van 2016 ontdekte ik dat de gemeente hondenbelasting - net als OZB en toeristenbelasting - inderdaad omschrijft als "lokale heffing waarvan de besteding niet gebonden is". Dat was overigens ook al het geval in 2013, het jaar vóór de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Veel eigenaren vinden volgens DLP dat de gemeente de poep van hun honden moet opruimen, omdat zij hondenbelasting betalen. Lekker makkelijk. Ik vraag het ambtenarenapparaat toch ook niet bij mij de plee te komen doortrekken, omdat ik rioolheffing afdraag? Hondenbezitters zijn en blijven verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van hun huisdier, vindt DLP en daar ben ik het mee eens. In de opvatting dat daar voldoende mogelijkheden voor moeten zijn (bijvoorbeeld doggystations) kan ik me ook vinden. Maar de stelling dat je baasjes van trouwe viervoeters beter op hun verplichtingen kunt wijzen en het uitlaatbeleid handhaven als je de hondenbelasting afschaft, vind ik nogal krom. Ja, ja. En als we alle verkeersdrempels in woonwijken weghalen gaat iedere automobilist zeker spontaan keurig 30 rijden?! Ik heb geen zicht op de uitgaven van de gemeente aan hondenuitlaatstroken en alles wat er verder bij het uitlaatbeleid komt kijken. Stel dat DLP gelijk heeft en er onvoldoende ten goede komt aan de hondenbelastingbetalers: dan kun je roepen 'Schaf maar af!' Logischer zou zijn te stellen dat het tijd wordt dat Nijkerk meer geld gaat uitgeven aan de juiste voorzieningen (en de handhaving van het beleid; poep op de stoep blijft tenslotte een grote bron van ergernis). 

Is DLP uit op de "pootjes" van de bezitters van de 3.421 in Nijkerk geregistreerde honden? Als we ervan uitgaan dat daar evenveel stemgerechtigde "baasjes" aan te koppelen zijn, is dat toch al snel zo'n 10 procent van het electoraat. Of is dit een serieus voorstel? In dat laatste geval kan er wel wat gesleuteld worden aan de d(r)ogredenering.

 

Nelleke den Besten