• BDUmedia

Onderscheid

Kleine waarschuwing vooraf. Voor als je net zit te eten: deze column gaat over poep. Hondenpoep. Paardenpoep. Kattenpoep. Dus, eet smakelijk :)

De Lokale Partij pleitte in verkiezingstijd (2018) voor afschaffing van de hondenbelasting in Nijkerk. Ik heb dat destijds in mijn column "Pootjes" weggezet als verkiezingsretoriek, omdat ik niet (helemaal) kon volgen waarom je hondenbezitters beter op hun verplichtingen kunt wijzen als je de hondenbelasting afschaft (automobilisten gaan toch ook niet ineens braaf 30 kilometer per uur rijden in woonwijken als je overal de drempels weghaalt?). Maar goed, het onderwerp komt op de agenda. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota (juli 2019) is het wel of niet continueren van de viervoetersbelasting onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Een belasting die in Nijkerk (72,20 euro) relatief hoog is als je deze afzet tegen het landelijk gemiddelde (45,46 euro) en die in veel gemeenten uit de gratie raakt. Volgens onderzoeksinstituut COELO heffen momenteel nog zo'n zes op de tien gemeenten hondenbelasting. Kijk je naar ergernissen van Nederlanders, dan scoort hondenpoep hoog. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS bleek vorig jaar dat mensen zich in woonwijken het meest storen aan hardrijders, maar hondenpoep is runner up in die lijst.

Tot zover de cijfers. Was er vorige week ergens een menwedstrijd? Er kwamen bij ons in elk geval meerdere aangespannen paarden door de straat. De volgende ochtend ontdekte ik dat één van die paarden iets achter had gelaten. Als je durft te poepen voor het huis van een columnist heb je wel lef ;) Niet dat zo'n edel dier daar mee bezig is in the heat of the moment, natuurlijk. Een paard heeft nu eenmaal geen drie koppen koffie, een krantje en een kwartier de tijd nodig om zijn behoefte te kunnen doen. Hij verliest zijn ontlasting gewoon in de loop. Iemand die ik er dit weekend over sprak vond dat je juist daarom niet van paardenbezitters kunt verlangen dat zij met een zakje achter hun beest aangaan om de openbare weg weer poepvrij te maken, wat we wel van hondenbezitters vragen. Terwijl paardenpoep net zo goed ergerniswekkend is als hondenpoep. Om nog maar niet te spreken over kattenpoep. Daarmee spreek ik me overigens (nog) niet voor of tegen de hondenbelasting uit. Wat ik er alleen maar mee wil aangeven is dat hondenbelasting iets discriminatoirs heeft. Poep is poep.

Ik wens college en raad veel wijsheid bij het besluit over de toekomst van de heffing.

Nelleke den Besten