• pubble

    BDUmedia

Kleurplaat

Aanpakken met ambitie (Harderwijk), Dynamisch, duurzaam en verbonden (Barneveld), Dichterbij (Ermelo), Duurzaam koers houden (Nunspeet); zomaar wat voorbeelden uit een "bloemrijke" verzameling titels van akkoorden die politieke partijen in Gelderse gemeenten onlangs bereikten. Geen idee wat schrijvers van coalitieakkoorden precies beogen met dat soort titels, maar ze grossieren niet in duidelijkheid.

In Nijkerk volgt op de "indrukwekkende" reeks holle frasen – Werk maken van woorden (2006), Helder als glas (2010), Samen de uitdaging aangaan (2014) en het meest concrete De Kanteling (2015) – een nieuw pareltje: Verbinden met ambitie. Een titel die op mij overkomt als een compromis. "We gaan voor het uitvoeringsplan bij dit akkoord toch in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen? Dan moet de titel 'Verbinding' zijn", zei de ene partij mogelijk. "Ja, dat zijn we inderdaad van plan", reageerde een ander waarschijnlijk, "maar getuigt dat wel van visie? We hebben toch zelf ook idealen, ideeën, ambities?" Zie daar het compromis: Verbinden met ambitie. "Misschien kunnen we het iets concreter maken door aan te geven welke thema's we belangrijk vinden?" reageerde de derde coalitiepartij wellicht. En zo belandden ook de thema's Inclusie, Energiek, Duurzaam, Ruimte, Ondernemen en Veilig op de titelpagina.

Zoom je in op het Nijkerkse akkoord, dan staan er best ambitieuze dingen in. Zo wil het nieuwe college onder meer dat Nijkerk in 2035 CO2-neutraal is en worden alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij. CU-SGP, PRO21 en de VVD willen het kwaliteitsniveau van openbare ruimte en groen eindelijk weer opkrikken en er komen buurtbudgetten voor initiatieven die de vitaliteit en leefbaarheid in wijken verbeteren. En Nijkerk wil meer maatwerk en minder regels (wie niet?). Is dat alles? Nee, natuurlijk niet. Lees het akkoord (te vinden op nijkerk.eu) vooral zelf als je meer wilt weten. Of ga in op de uitnodiging om het gesprek aan te gaan en met initiatieven te komen. Wat ik me wel afvraag: als het coalitieakkoord dan een kleurplaat is die de nieuwbakken coalitie samen met de samenleving wil gaan inkleuren, waarom staat er dan geen duidelijke call-to-action in? In de slotzin staat "Wij maken gebruik van de kennis, kunde en creativiteit die er is in onze samenleving. Samen realiseren we de beste plannen." Dat klinkt mooi, maar waar en wanneer worden mensen die op de uitnodiging in willen gaan precies verwacht?

Nelleke den Besten.