Kinderpardon Nijkerk

Het CDA heeft de knuppel in het asielhok gegooid met de aankondiging dat ze samen met D66 een versoepeling van het kinderpardon wil. ,,Het kinderpardon moet ruimer worden toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning’’, lieten ze weten. De ChristenUnie zette het kabinet verder onder spanning door te melden dat zij een onmiddellijke stop op de uitzettingen willen. Dit was tegen het zere been van de VVD-staatssecretaris Mark Harbers die direct liet weten dat er wordt vastgehouden aan de afspraken uit het regeerakkoord.

De hele vorige week bleef het spannend wat er zou gebeuren, hoewel er een adempauze werd ingelast en er tot eind van deze week geen asielzoekers met kinderen worden uitgezet die al langer dan vijf jaar hier verblijven. Wel kwam naar buiten dat bij het CDA en de CU de ommezwaai mede werd veroorzaakt door de druk van de achterban. Ik vroeg me af of Nijkerk nog een Kinderpardongemeente kan worden. Linda de Wals diende 18 oktober de motie ‘Kinderpardon’ in. Maar het CDA, CU-SGP en VVD ondersteunden de motie niet, zodat die afgewezen werd. Het CDA zei wel dat fractievoorzitter Joop van Ruler contact met hun Tweede Kamerfractie had gehad. De CU-SGP meldde dat ze een brief naar Halbers en hun fracties in Den Haag hadden gestuurd. Op dat moment waren er zeventig Kinderpardongemeenten en nu ruim 150. De motie opnieuw in stemming brengen lijkt me juridisch onhaalbaar.

Hoe is de situatie nu in Nijkerk? Het Nijkerkse echtpaar Paul en Wil Hogeman zijn in augustus betrokken geraakt bij de dreigende uitzetting van Lili en Howick en sinds oktober bij het Kerkasiel Bethel te Den Haag, waar zij coördinator zijn. Toen ze hoorden dat het CDA om was wilden zij vanuit Nijkerk als hart onder de riem een traktatie meenemen. Dat werden 85 Nijkerkse Torenaartjes als symbool voor de stad met de mooiste toren van Nederland. Bakkerij Ten Have sponsorde spontaan en Paul en Wil wilden hiermee het Kinderpardon weer op de Nijkerkse kaart zetten. Het Kerkasiel wordt ook door twee Nijkerkse dominees ondersteund, Pieter Huiser van de Vredeskerk leidde een dienst en Bartho Versteeg van de Eben-Haëzerkerk staat achter het Kerkasiel, maar kon door gezondheidsredenen nog geen dienst leiden.

Zelf zit ik aan de volgende oplossing te denken: Als alle ruim honderd Kinderpardon gemeenten een geworteld asielgezin opnemen kunnen alle vierhonderd kinderen in Nederland blijven en Nijkerk kan gewoon aansluiten, simpel toch…

Theo Zuurman.