• Gemeente Nijkerk
  • Wethouder Patricia van Loozen in gesprek met Rob Veltink, voorzitter Nijkerkse Ondernemers Vereniging.

    ARJEN GERRITSMA

College steunt BIZ in binnenstad Nijkerk

NIJKERK De komst van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Nijkerk is een stap dichterbij gekomen. Door het college van burgemeester en wethouders wordt ingestemd met het hiervoor door de ondernemers opgestelde plan. De volgende stap is dat de gemeenteraad goedkeuring geeft aan de verordening die aan de invoering van de BIZ is gekoppeld.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Patricia van Loozen: ,,De binnenstad van Nijkerk verdient een BIZ en heeft deze ook hart nodig. Het is nodig dat ondernemers gezamenlijk optrekken om te komen tot een levendige binnenstad. Op dit moment kennen veel ondernemers de voordelen van een BIZ niet en dat maakt een beetje dat onbekend onbemind maakt. Dat maakt dat per straat een ambassadeur is aangesteld die zijn collega's de noodzaak en de inhoud van de BIZ gaat vertellen en promoten."

MEELIFTEN Nu al worden veel activiteiten ondernomen maar free-riders (veel zaken die aan een landelijk concern zijn gelinkt) gratis mee. Bij een BIZ moeten zij ook meebetalen. Van Loozen: ,,Een BIZ is een essentieel onderdeel van de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk' van het Platform Binnenstad. Met de inkomsten kunnen ondernemers wensen die er leven gaan bekostigen. Ondernemers krijgen met een BIZ waar voor hun geld."

De BIZ is een gemeentelijke belasting. In tegenstelling tot Hoevelaken is de opzet dat in Nijkerk alleen betaald wordt door ondernemers en niet door eigenaren van de panden. Het geld wordt door de gemeente in de vorm van een subsidie gestort in de kas van een hiervoor op te richten BIZ-stichting. Het geld mag alleen worden aangewend voor vooraf afgesproken activiteiten.

HOOPVOL Wethouder en Van Loozen en Rob Veltink, namens de ondernemers de trekker van de BIZ, zijn hoopvol gestemd over een goede afloop van de verdere procedure welke nodig is voor de BIZ definitief is. Plan is dat de gemeenteraad in september de BIZ-verordening vaststelt. Hierna moet een formele draagvlakmeting worden gehouden onder de betrokken ondernemers. De verwachting is dat deze eind oktober kan plaatsvinden.

Voorwaarde is dat vijftig procent van de ondernemers meedoet aan de stemming. Van de stemmers dient minimaal tweederde te kiezen voor de komst van de BIZ. Indien dat gebeurt kan de BIZ per 1 januari worden ingevoerd.

STEMMING In Hoevelaken werd bij de eerste stemming de BIZ op het nippertje afgestemd. Van Loozen verwacht dat dit in Nijkerk niet het geval behoeft te zijn. Mede omdat eigenaren van panden hier buiten de BIZ worden gehouden. 'Wij gaan wel met hen in gesprek om te komen tot een oprichting van een fonds zodat ze kunnen meebetalen maar ook de behartiging van hun belangen is gewaarborgd."

Rob Veltink verwacht dat ruim 111.000 euro kan worden opgehaald via de BIZ. ,,Nijkerk heeft alle ingrediënten om een trekpleister te worden. Maar de sterke punten worden onvoldoende benut. Het centrumgebied oogt onverzorgd en rommelig. We moeten een kwaliteitsslag maken. Door de BIZ kunnen we de verrommeling van de binnenstad aan gaan pakken en kunnen we een aantrekkelijke authentieke binnenstad creëren. Het bestaande activiteitenprogramma wordt uitgebouwd en ondersteund. Bezienswaardigheden worden gepromoot en er worden nieuwe winkels aangetrokken maar ook ambachten en horeca. Gezamenlijke reclame en logistiek wordt ondersteund. Gestreefd wordt naar een harmonieuzer uitstallingsbeleid."