• Carlo van Houten

Bedrijfsinvesteringszone in Nijkerk mag er komen

NIJKERK De plannen voor de komst van een bedrijfsninvesteringszone (BIZ) in Nijkerk kunnen verder worden uitgevoerd. De gemeenteraad stemt unaniem in met de noodzakelijke verordening. Dat maakt dat onder de ondernemers nu de benodigde draagvlakmeting kan worden gehouden.

Wijnand Kooijmans

Richard van Hussel (VVD) zegt dat het gaat om een initiatief van de ondernemers. Zelf zou hij andere keuzes hebben gemaakt door bijvoorbeeld de vastgoedeigenaren niet uit te sluiten van de BIZ. Harry Bokkers (CDA) ziet graag dat het aantal bestuursleden wordt uitgebreid tot vijf of zeven. Dat maakt dat meer branches binnen het bestuur zijn vertegenwoordigd en ondernemers zich ook breed vertegenwoordigd voelen.

INVESTEREN Wethouder Patricia van Loozen vindt dat de BIZ staat voor 'betrokken investeren in jezelf.' Gevraagd naar de samenwerking met de regiegroep binnenstad geeft Van Loozen aan dat Rob Veltink vanuit de regiegroep is gevraagd de mogelijkheden voor een BIZ voor de binnenstad van Nijkerk te onderzoeken.

De keuze voor het gebied waar de BIZ gaat gelden is gemaakt vanuit de beleving van de consument, zo zegt wethouder Van Loozen. Maar ook omdat de provincie Gelderland stuurt op het aangeven van kernwinkelgebieden gezien de leegstand van winkels.

FONDS De keuze vastgoedeigenaren niet deel te laten nemen aan de BIZ is een keuze van de ondernemers waarover de gemeente geen zeggenschap heeft. Inmiddels zijn de vastgoedeigenaren wel uitgenodigd voor een bijeenkomst. Doel is te kijken of een fonds kan worden opgericht waarmee de vastgoedeigenaren de BIZ kunnen ondersteunen.

In de voorbereiding van de BIZ is, zo zegt Van Loozen, veel tijd gestoken. Onder meer zijn ambassadeurs aangesteld en ondernemers bezocht die vragen hadden of aarzelden. Dat heeft niet, zo erkent de wethouder, niet kunnen voorkomen dat er nog ondernemers zijn die het voordeel van de BIZ nog niet inzien.

BETALEN De invoering van de BIZ houdt in dat alle ondernemers de hieraan gekoppelde bijdrage moeten betalen. Daarmee zijn de onderzoekers verzekerd van een structurele financiering om het gebied economisch te versterken. Het gaat om investeringen die zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers dienen maar ook het algemeen belang. De praktijk is nu dat maar een deel van de ondernemers meebetaalt aan activiteiten welke worden ontplooid, zoals de intocht van Sinterklaas.

Het geld van de BIZ wordt onder meer ingezet om nieuwe ondernemers te werven voor de binnenstad maar ook bestaande ondernemers te faciliteren. Het gaat verder om het creëren van een aantrekkelijke authentieke binnenstad, het verminderen van de 'verrommeling' in de winkelstraten en een uniform uitstallingsbeleid.

STIMULEREN Het geld wordt aangewend voor het onderhoud en behoud van historische panden en het stimuleren van fietsenstallingen om 'wild parkeren' zoveel mogelijk tegen te gaan. Het aantal bestaande activiteiten moet worden uitgebreid, bezienswaardigheden moeten worden gepromoot. Verder wil men gezamenlijk reclame gaan voeren en webshop activiteiten opzetten door Nijkerkse winkeliers.