• Een artist impression van het nieuw te bouwen zwembad.

    Bureau Bos

Zwembad krijgt toch glijbaan en springplank

NIJKERK Het nieuwe zwembad in de Spoorkamp in Nijkerk krijgt toch een dichte glijbaan met een lengte van veertig meter. Tevens komt er een 1 meter duikplank en een whirlpool met een capaciteit voor acht personen. De gemeenteraad van Nijkerk wordt gevraagd het hiervoor benodigde krediet van 125.000 euro beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

Op grond van nieuw onderzoek is het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders tot de conclusie gekomen dat het goed mogelijk is het zwembad voor een breder publiek aantrekkelijker te maken tegen een relatief beperkte toename van de jaarlijkse kosten. Met het aanbrengen van de drie extra voorzieningen stijgen de jaarlijkse kosten in het gunstige geval niet. In het minst gunstige geval gaat het om een extra bedrag van drieduizend euro per jaar. Op de jaarlijkse exploitatielast van 660.000 euro is dat, zo heeft het college berekend, 0,45 procent.

Met de glijbaan en de springplank wordt ingespeeld op de wensen van de jeugd. De whirlpool is een voorziening voor alle leeftijden maar heeft vooral meerwaarde voor senioren. Bij het aanbrengen van de voorzieningen wordt, indien de raad instemt, er bij de uitvoering rekening mee gehouden dat het zwembad door verschillende doelgroepen tegelijk te gebruiken is. Dit zorgt voor een langer verblijf en een toename van het bezoek aan het zwembad, zo is de verwachting van het college. Verwacht dat de bezoekersaantallen met vijf- tot tienduizend mensen stijgen hetgeen neerkomt op maximaal twintig procent extra bezoekers. Ook worden hogere inkomsten uit de horeca verwacht.

De totale benodigde investering wordt geraamd op 285.000 euro. Binnen het totale krediet voor het zwembad is hiervoor nog een bedrag van 160.000 euro. Dit geld komt uit de lagere grondkosten welke de gemeente, door een maatregel van het Rijk, minder hoeft te betalen. Dat gaat in totaliteit om een bedrag van 560.000 euro. De raad moet toestemming voor de resterende 125.000 euro worden gevraagd. Bij het besluit in juni 2015 is in het programma van eisen opgenomen dat een functioneel bad wordt gebouwd. Recreatieve elementen waren hierbij nog uitgesloten.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad, met alleen de stem van het CDA tegen, al 300.000 euro extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Uitgangspunt was dat deze kosten binnen zeven jaar moeten zijn terugverdiend. Het CDA vindt de kosten voor de nieuwbouw in totaliteit veel te hoog maar heeft er ook bezwaar tegen dat achteraf allerlei zaken worden toegevoegd. Dat had, wat de christen-democraten betreft, in één voorstel moeten worden gedaan, zodat een integrale afweging was te maken geweest. Het CDA geeft de voorkeur aan renovatie van Bad Bloemendal in Nijkerk omdat dit lagere kosten met zich meebrengt. Ook vanuit de bevolking is oppositie gevoerd tegen de nieuwbouw.

Het nieuwe zwembad moet 1 januari 2018 gereed zijn. Dan worden tevens de bestaande zwembaden Bad Bloemendal en De Slag in Hoevelaken gesloten. De gemeenteraad wordt gevraagd in de raadsvergadering van 26 januari een definitief besluit te nemen over de extra voorzieningen.