Zonnepanelen voor kleine beurs

NIJKERK Het nieuwe burgerinitiatief Zon op Nijkerk wil zonne-energie voor iedere Nijkerker mogelijk maken. Het initiatief werd genomen door de Stichting Duurzaam Nijkerk. Voorzitter Michel van Rooyen: ,,Zonne-energie is niet voor iedereen mogelijk, maar wij willen er alles aan doen om het wel voor iedereen mogelijk te maken."

Henk Brinkman

Er zijn allerlei redenen waarom het soms onmogelijk is om zonnepanelen op je eigen dak te leggen. Van Rooyen: ,,Jouw dak kan niet geschikt zijn vanwege de ligging van je dak ten opzichte van de zon. Sommige mensen vinden het ook niet mooi op hun huis. Het kan ook zijn dat je in een monument woont of dat je een woning huurt. Maar sommige mensen hebben er ook te weinig geld voor. Je dak vol leggen met panelen en een zonneboiler aanschaffen is een hele investering."

De nieuwe coöperatie Zon op Nijkerk moet het nu voor iedereen mogelijk maken gebruik te maken van zonne-energie. Daarvoor wil de coöperatie gebruik maken van zogenoemde dakdonoren. Bedrijven hebben vaak grote gebouwen met platte daken, die zeer geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook de gemeente beschikt over zulke gebouwen en heeft al medewerking toegezegd. Mensen die lid willen worden van de coöperatie kunnen dan die zonnepanelen kopen voor 250 euro per paneel. Van Rooyen: ,,Als je niet zoveel geld hebt kun je gewoon één paneel kopen en toch profiteren van de voordelen. Later kun je dan weer panelen bijkopen."

De regeling voor de coöperatie zit ingewikkeld in elkaar, weet Van Rooyen. ,,Maar dat is nu eenmaal zo geregeld in de wet. Daar kunnen we niets aan veranderen. Het komt er in ieder geval op neer dat je voor elke geleverde kilowattuur (KWh) 9 cent terugkrijgt. Ook krijg je via een belastingregeling korting op de energiebelasting. Op de informatiebijeenkomst op 9 december zullen we dat goed uitleggen."

De stroom die met de zonnepanelen van de coöperatie wordt opgewekt, die wordt verkocht aan energiebedrijven. De opbrengst is geheel voor de leden van de coöperatie. Uiteraard na aftrek van de kosten. Volgens Michel van Rooyen wordt het bij groei een lokale Nijkerkse energiemarkt. ,,Op Nijkerkse daken wordt de stroom opgewekt. De panelen worden geleverd door plaatselijke ondernemers en inwoners van Nijkerk kunnen eraan meedoen en ervan profiteren. Dat geldt natuurlijk ook voor inwoners van Nijkerkerveen en Hoevelaken. Uiteindelijk past het oprichten van deze coöperaties ook in het beleid om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de uitstoot van CO2 terug te dringen."

De informatieavond wordt gehouden op woensdag 9 december in het gebouw van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat 24 in Nijkerk. De koffie is om 19.45 gereed, de bijeenkomst begint om 20 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.zonopnijkerk.nl. Er is ook een facebookpagina: www.facebook.com/zon.nijkerk

foto Niet iedereen hoeft zonnepanelen op zijn eigen dak te installeren.