• Archief BDU Media

Woningen voor eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp

NIJKERK De woningmarkt in de regio staat onder druk, weet de gemeente Nijkerk. ,,De vraag naar woningen stijgt. Dit geldt ook voor eenpersoonshuishoudens. Deze groep neemt in heel Nederland toe." Het college verkent daarom de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal 28 tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp in Nijkerk. ,,Het grote voordeel is dat deze woningen binnen een jaar te realiseren zijn. En dat wij voor deze diverse groep mensen een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Om het plan verder aan te scherpen en uiteindelijk een besluit te kunnen nemen, gaan wij eerst in gesprek met onze inwoners, omwonenden en de betrokken partijen", geeft wethouder Wim van Veelen aan.

De gemeente Nijkerk scoort naar eigen zeggen goed als het gaat om leef- en vestigingsklimaat. De wachttijden voor de regulier woningzoekenden uit de gemeente lopen op. Voor eenpersoonshuishoudens is de wachttijd voor een woning soms langer dan vijf jaar. Voor de starters, jongeren, andere alleenstaanders en statushouders wil het college op korte termijn een passende huisvesting bieden.

Er wordt onderzocht of op het naastliggende perceel bij het pand Omega tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens met diverse achtergronden gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is ook Woningstichting Nijkerk (WSN) als mogelijke verhuurder betrokken. Er wordt eerst met de betrokkenen informeel gesproken om te polsen hoe zij tegen deze plannen aankijken. Vervolgens is er eind augustus een informatieavond voor alle direct betrokkenen en inwoners voor een verdere toelichting. Hier worden ook eventuele suggesties opgehaald en vragen beantwoord. Dit alles wordt meegenomen in een voorstel waar het college een besluit over zal nemen.