Wonen op locatie voormalige school De Globe

NIJKERK/HOEVELAKEN - Het gemeentebestuur van Nijkerk wil de locatie van de voormalige school De Globe aan de J.J.A Goeverneurlaan in Hoevelaken invullen met woningen. door Henk BrinkmanDe Globe werd in 2012 gesloten en de sloop van het gebouw is aanstaande. Voor de invulling is gekeken naar meerdere alternatieven. De bouw van een kerk viel af, omdat het parkeren bij de kerk teveel ruimte in beslag zou gaan nemen en daarom niet is in te passen. Ook is gekeken naar een mogelijke invulling voor maatschappelijke organisaties, zoals een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een kunstinstelling, de Volksuniversiteit en/of de bibliotheek. Maar deze organisaties komen niet in aanmerking voor een basisaccommodatie en kunnen ook zelf niet investeren in een gebouw. Daarmee verviel ook deze mogelijkheid. Daarmee bleef alleen de mogelijkheid van woningbouw over. Omdat het een zogenoemde inbreidingslocatie betreft, worden omwonenden vanaf het begin bij de planvorming betrokken. Er is inmiddels in juli een eerste informatiebijeenkomst gehouden en de opmerkingen van de bezoekers worden verwerkt in de verdere planvorming. Er zijn nu vier schetsontwerpen gemaakt. Het college heeft nu een voorkeur uitgesproken voor het vierde schetsmodel, waarin twee rijtjes van drie woningen zijn opgenomen en drie vrijstaande woningen. Omdat Hoevelaken een tekort kent aan sociale huurwoningen is het doel om nu een aantal van deze woningen te bestemmen als sociale huurwoning. Dit vierde model levert een sluitende exploitatie op.Eind september is een tweede inspraakavond met omwonenden gepland waarin de keuze van het college zal worden toegelicht. Na de inbreng van omwonenden zal het plan verder worden uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen of de gemeente het project zelf gaat ontwikkelen of dat een marktpartij daartoe wordt uitgenodigd. Naar verwachting zal het plan eind dit jaar aan de raad worden voorgelegd.