• Koos Gloudemans met schaakbord 'Samen aan zet'.

    Gerrit Steen

'Wees een participerende burger'

HOEVELAKEN De aula van het Lodenstein College in Hoevelaken liep 16 januari vol met meer dan honderd belangstellenden voor drie dialooggroepen 'Veiligheid en handhaving', 'Wonen en woonomgeving' en 'Sociaal domein' in de serie 'Samen aan Zet'.

Gerrit Steen

De gemeenteraad heeft in maart 2016 besloten om een dialoog in de samenleving te organiseren, waarin inwoners en organisaties in gesprek gaan over de voorzieningen. De Dialoog is een interactieve manier om een antwoord te vinden op vragen als: Hoe houden wij met het beschikbare geld de voorzieningen op orde? Hoe zou het anders of beter kunnen? Hoe komen we tot een andere rolverdeling tussen samenleving en lokale overheid?

NOABERSCHAP Koos Gloudemans, inwoner van Hoevelaken, zegt er dit over: ,,Ik heb niet zo lang geleden in Hoevelaken een project meegemaakt waarbij de gemeente de wijken wilde gaan vernieuwen. Dat project werd afgeblazen. Eigenlijk werd er dialoog of inspraak achteraf gevraagd: dat heeft veel geld gekost. Ik heb daar van geleerd en ik denk de gemeente ook. Ik zie in mijn omgeving veel burgers die klagen maar niets doen en toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik het jaar 2017 goed wilde beginnen door een meer participerende burger te zijn. Ik wil wel in gesprek. Als geboren Achterhoeker zie ik er van komen dat de uitgangspunten van het oude noaberschap nog een revival gaan meemaken. Maar ik zie ook kansen voor hedendaagse ontwikkelingen zoals co-creatie, crowdsourcing en crowdfunding."

SYNERGIE Zelf koos Gloudemans voor de dialooggroep 'Wonen en woonomgeving', waarvoor zich ongeveer 35 belangstellenden hebben aangemeld. Deze groep buigt zich met name over huisvesting, infrastructuur, afval, groen, begraafplaats, openbare ruimte, woningbouwkavels en landschap. Voor 'Sociaal Domein' (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs) was de meeste belangstelling. Gloudemans: ;;Wat wel opviel is dat er vooral veel ouderen aan de dialoog deelnemen. Die hebben blijkbaar wat meer tijd en interesse om mee te doen in vergelijk tot wat meer hedonistisch ingestelde jongeren. Die zijn op een andere wijze met de samenleving bezig. Ik hoop dat er dwarsverbanden tussen de groepen worden gelegd en dat het synergievoordelen oplevert: er zijn ook onderwerpen die elkaar raken en beïnvloeden."  

INVLOED Raadsleden hebben vertrouwen in de Dialoog. Als voorstellen vallen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld kunnen ze worden uitgevoerd. Wethouder Nadya Aboyaakoub riep de mensen in de zaal dan ook op de beweging, die met die twee dialooggroepen in 2016 gestart is, door te zetten: ,,U bent nu echt in de gelegenheid om mee te denken en invloed uit te oefenen." Ze gaf ook aan, dat de gemeenteraad de voorstellen van de dialooggroepen zal overnemen: ,,De gemeenteraad heeft kaders gesteld en gezegd, dat de voorstellen worden over genomen, als ze binnen die kaders blijven."