• Rob Wesselingh
  • Geen windmolens en velden met zonnepanelen in groene zone tussen Hoevelaken en Amersfoort

    Rob Wesselingh

Veel bezwaar tegen zonnepanelen dorpsingang

HOEVELAKEN Uit de enquête gehouden door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar onder inwoners van Hoevelaken over het voornemen van de Gemeente Amersfoort om een zonnepanelen veld bij de dorpsingang van Hoevelaken te plaatsen, blijkt dat meer dan 95% van de inwoners daar bezwaren tegen hebben. De enquête heeft bijna 1.100 reacties opgeleverd, ondanks de beperkte circulatie onder Vrienden van de Stichting en verspreiding via Facebook. Dat is maar liefst ruim 15% van de Hoevelaken bevolking van 15 jaar en ouder.

Het is beslist niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonenergie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Ondersteund door de uitslag van de enquête heeft de Stichting de Gemeente Amersfoort verzocht om af te zien van plaatsing van een zonnepanelen-veld op deze locatie en deze locatie te behouden als groene buffer tussen de twee gemeentes. Tevens heeft zij de raad van Nijkerk gemotiveerd om daar ook stelling tegen te nemen en op te komen voor de belangen en wensen van haar inwoners.

De Stichting streeft er naar dat het gehele gebied bij de dorpsingang een beschermd agrarische status krijgt en onderdeel wordt van de groene zone tussen Amersfoort en Nijkerk waarover de gemeentes met elkaar in overleg zijn. Daarbij hoort ook het verder ontwikkelen en uitbreiden van het naastgelegen Hoevelakense Bos dat sterk onder druk staat door de toenemende bezoekers aantallen uit zowel Hoevelaken als Vathorst. Daar kan straks ook een aanvulling voor komen uit de gebied- en natuurcompensatie die Nijkerk van RWS zal ontvangen voor het gebied dat door de toekomstige asymmetrische uitbreiding van de A28, als onderdeel van het reconstructieproject van Knooppunt Hoevelaken, aan de Nijkerks kant verloren zal gaan.