• THEO VAN DAM CULEMBORG

Raad maakt zwembadsoap

NIJKERK ,,Ik weet niet of de wethouder hier hutspot van kan maken. Ik hoor drie coalitiepartijen en drie voorkeuren voor een nieuw zwembad." Aart Klompenhouwer, fractievoorzitter van de Lokale partij hief zijn handen ten hemel en hoopte dat er en goede hutspot op tafel komt in juni.

Henk Brinkman

De meeste ophef baarde het standpunt van CDA-leider Joop van Ruler. Hij koos voor de variant van het openhouden van het binnenbad van Bad Bloemendal en pleitte voor onderzoek naar verzelfstandiging van zwembad De Slag in Hoevelaken. Dat zou vele malen goedkoper zijn dan nieuwbouw. In de gehouden beeldvorming had een Hoevelakense ondernemer daarnaar geïnformeerd. Bovendien zouden vrijwilligers dan mogelijk het bad gaan exploiteren. Hij gaf een voorbeeld uit Valthermond. Ook het voorstel van sportschool Nautilus is volgens Van Ruler te snel terzijde gelegd. Mocht dat allemaal niet kunnen, dan kiest het CDA voor een basisvariant met 6 banen en een apart doelgroepenbad. Eventueel wil hij nog kiezen voor de variant die zwemclub Flevo bepleit met 8 banen en een scheidingswand voor doelgroepen.

Boudewijn van der Woerd (VVD) koos voor de door Flevo naar voren gebrachte variant van 8 banen. Behoud van Bad Bloemendal wees hij af. Jaco van Putten (CU-SGP) kon nog niet kiezen tussen de basisvariant of de functionele variant omdat niet alle voor- en nadelen duidelijk waren voor hem. Aart Klompenhouwer refereerde aan het besluit bij de bespreking van de Sportnota om het buitenbad Bloemendal te sluiten in 2015. Zijn partij was daar destijds tegen. Wel was zijn partij in december 2013 voor de nieuwbouw van één centraal gelegen zwembad. ,,Dat is nodig, maar doe het dan wel goed." Hij is bereid er meer geld voor uit te trekken dan nu beschikbaar is. Hij koos voor de basisvariant-plus, al sloot hij een functionele variant niet uit. Hij stelde wel als eis dat een exploitant er voor moet zorgen dat er ruime openingstijden komen voor de inwoners van Nijkerk. Bart Verbeek (PRO21) sprak ook de voorkeur uit voor de variant van Flevo en eventueel een extra doelgroepenbad.

De stellingname over behoud van Bad Bloemendal van het CDA leidde tot forse kritiek, maar de wethouder had ook deze variant op tafel gelegd. Van Ruler lichtte naderhand desgevraagd toe dat zijn partij weliswaar met de Sportnota had ingestemd in maart 2013, maar een nadrukkelijk voorbehoud had gemaakt voor nieuwbouw van en zwembad, omdat het veel te duur zou worden. In december 2013 had zijn partij tegen gestemd toen een meerderheid van de raad wel instemde met het voorstel een nieuw zwembad te gaan bouwen.

Wethouder Marly Klein reageerde op berichten over het handelen van exploitant SRO. Het buitenbad zou inderdaad worden gesloten dit jaar, maar de speeltoestellen mogen nog niet worden verwijderd. ,,Er mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet." Verder gaat zij aan de slag met de ideeën van de raadsfracties. Op de vraag of ook naar Bad Bloemendal wordt gekeken, bleef zij onduidelijk.

Label:

Zwembad