• Een impressie van het nieuwe voorzieningencluster met twee scholen en een dorpshuis.

    gemeente nijkerk

Opslagruimte Concordia 'droom die uitkomt'

NIJKERKERVEEN Het uitkomen van een droom. Zo noemt wethouder Patricia van Loozen de plannen voor het zogenoemde voorzieningencluster in Nijkerkerveen. Met daarin twee scholen en een dorpshuis.

Wijnand Kooijmans

Het bestemmingsplan voor de realisering van het centrum wordt ter inzage gelegd. Dat betekent dat eventueel zienswijzen (bezwaren) kunnen worden ingediend. Tijdens gesprekken met betrokken partijen en omwonenden is tot nu toe gebleken dat grote overeenstemming bestaat over de realisering van het plan.

 

NIEUW LEVEN In het verleden is meerdere keren gesproken over de toekomst van Nijkerkerveen. Onder meer over de noodzaak woningen te bouwen om zo alle voorzieningen in de kern in stand te kunnen houden. Tot uiteindelijk het geheel nieuw leven is ingeblazen en een goede samenwerking tussen alle partijen is ontstaan.

De invulling van het dorpshuis is, volgens Van Loozen, nog wel een aandachtspuntje. De muziekvereniging Concordia heeft aangegeven wel naar het nieuwe centrum te willen verhuizen, maar heeft opslagruimte nodig voor de instrumenten. ,,Ik denk dat dit binnen de vormgeving van het pand is op te lossen", zegt de wethouder.

Ook vragen partijen zich volgens Van Loozen af of het gebouw op termijn wel groot genoeg is en kan worden uitgebreid. Het staat eigenlijk los van de bouw van het nieuwe centrum, maar ook wordt gekeken naar de invulling van het dorpsplein dat nodig aan herinrichting toe is. De huidige inrichting is niet optimaal. ,,Het blijft wel een parkeerterrein. Maar met het personeel van de scholen en zaken in de omgeving kunnen afspraken worden gemaakt dat zij hun auto in de omliggende wijk of het terrein van de voetbalvereniging Veensche Boys parkeren. We moeten de beschikbare ruimte optimaal benutten. Nu is het een stukje stoep, een stukje gras, dat kan allemaal beter. Maar daar komen we met alle betrokkenen wel uit. De gang van zaken is een mooi voorbeeld van hoe je samen wat kunt bereiken."

BIBLIOTHEEK In het gebouw worden de Calvijnschool, de Van Rootselaarschool en dorpshuis ondergebracht. Ook komt er een bibliotheek in. Ondanks dat het een multifunctioneel gebouw is zal straks goed te zien zijn wie welke ruimte gebruikt. Wel wordt zo veel mogelijk gezamenlijk gebruik gemaakt van ruimten en voorzieningen. Het gebouw krijgt twee lagen en is gericht op het dorpsplein.

Er zijn inmiddels tussen beide scholen ook afspraken over het onderbrengen van de leerlingen tijdens de nieuwbouw. Op het terrein van de Van Rootselaarschool en de huidige accommodatie van Concordia komen in de toekomst woningen. Van Loozen verwacht dat met de plannen hiervoor in het najaar van dit jaar wordt gestart via de noodzakelijke bestemmingsplannen.