• Harry Koelewijn

Mogelijk woningen op locatie De Laak

NIJKERKERVEEN De gemeente Nijkerk en de Van den Tweel Groep verkennen de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie van het evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen. Idee is om te kijken of woningbouw op deze locatie mogelijk is.

Momenteel fungeert het pand De Laak aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen als evenementencentrum. Omwonenden hebben aangegeven dat de staat van het pand en de inrichting van de omliggende terreinen voor overlast zorgt. Uit onderzoek is gebleken dat aanpassing aan het pand noodzakelijk is bij het huidig gebruik. Begin mei heeft de gemeente hierover gesproken met omwonenden en overige belangstellenden.

Mede om die reden heeft de eigenaar van het pand, de Van den Tweel Groep, de gemeente benaderd met het verzoek om de herontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw op deze locatie te verkennen. De gemeente Nijkerk is bereid dit met de Van den Tweel Groep te bekijken. Dit wordt onder andere bezien in relatie tot overige ontwikkelingen in Nijkerkerveen en de rest van Nijkerk.

Het komende half jaar zullen de gesprekken hierover tussen partijen worden voortgezet.