• Onderzoek  naar bebouwing terreinen in de Havenkom

    Wijnand Kooijmans

Meevallertje van twee tientjes voor inwoners Nijkerk

NIJKERK Waar een gemiddeld huishouden het afgelopen jaar dertig euro meer is gaan betalen aan onroerendzaakbelasting, mag voor komend jaar een financieel meevallertje worden opgestreken. De begrotingscijfers zijn dusdanig gunstig dat het rioolrecht wordt verlaagd. Dat levert een gemiddeld huishouden een voordeel op van rond de twintig euro.

Wijnand Kooijmans

Het is voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders de eerste voorjaarsnota die wordt gepresenteerd. Verantwoordelijk wethouder Wim van Veelen is er mee in zijn nopjes. ,,We liggen prima op schema met de verwachtingen die wij hebben gewekt en financieel staat de gemeente er gezond voor. Dat biedt ruimte voor de gewenste innovatie en het honoreren van initiatieven vanuit de samenleving."

 

GEZICHT De extra stijging van de onroerendzaakbelasting is, zo geeft Van Veelen aan, achteraf ook noodzakelijk gebleken. ,,Dit om de kosten binnen het sociaal domein te kunnen betalen, omdat we daarvoor niet voldoende geld van het Rijk krijgen. En we willen steun blijven bieden aan mensen die dit nodig hebben en daarmee ons maatschappelijk gezicht behouden."

Het college wil blijven investeren in Samen Nijkerk. Van Veelen: ,,In de afgelopen twee jaar is er twee miljoen euro bezuinigd op de samenleving. Daarom willen we even een pas op de plaats maken en de 350.000 euro die voor 2017 stond gepland aan bezuinigingen, schrappen. Ook willen we in 2018 een kwart miljoen minder bezuinigen dan gepland."

Op de ambtelijke organisatie is 1,5 miljoen euro bezuinigd en daarmee is voldaan aan de taakstelling tot en met 2017. Voor 2018 stond nog eens een bezuiniging van zeshonderdduizend euro gepland. Van Veelen: ,,Dat bedrag willen we halveren, zodat de ambtelijke organisatie komend jaar voldoende slagkracht houdt om in te spelen om de veranderingen."

Dat Nijkerk er financieel gezonder voorstaat dan verwacht heeft, naast de bezuinigingen, te maken met enkele financiële meevallers. Zo is meer geld van het Rijk ontvangen, waardoor in 2015 geld werd overgehouden waar een tekort was verwacht. Dat biedt ruimte voor de lastenverlichting.

Ook valt het tekort op het sociaal domein mee, waar was gerekend op een tekort van 2,6 miljoen euro. Dat is nu bijgesteld tot 1,3 miljoen euro. In de plannen is opgenomen dat er een onderzoek komt naar mogelijkheden voor woningbouw als onderdeel van de ontwikkeling van de Havenkom. Het gaat dan onder meer om het terrein van Van Rootselaar maar ook van de Lidl. Ook is ABZ Diervoeders hierbij betrokken om te zien of geur en geluid kunnen worden teruggedrongen om de woningbouw mogelijk te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd vijftigduizend euro voor dit onderzoek beschikbaar te stellen. De geplande bezuiniging van 150.000 euro voor de bibliotheek Nijkerk/Hoevelaken wordt een jaartje opgeschoven. In 2017 start de discussie met de samenleving over het sociaal domein. Op de uitkomst wil het college niet vooruitlopen door nu al de bezuiniging erdoor te drukken. De raad bespreekt eind juni de voorjaarsnota.