• Archief BDU Media

Jeugdparticipatie moet beter kunnen

NIJKERK Rechten van het kind zijn voor het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders fundamenteel. Dat is reden twintigduizend euro uit te trekken om activiteiten te ontwikkelen voor een grotere deelname aan de jeugdparticipatie.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Nadya Aboyaakoub: ,,We gaan onder meer een onderzoek uitvoeren waarbij de thema's buurt, zorg en school worden bekeken in het licht van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Hieruit moet naar voren komen welke voorzieningen volgens jeugdigen zelf beter kunnen. Het gaat dan om zaken als speelruimte, vrije tijd, toegang tot het onderwijs, veiligheid, pesten maar ook het in beeld krijgen van problemen thuis, armoedebeleid, kindermishandeling en gezondheidszorg."

 

VRAGEN De scan wordt uitgevoerd met behulp van Defence for Children (DCI) uit Delft. Zij bieden ondersteuning bij het maken van de vragen. De gemeente Nijkerk analyseert vervolgens zelf de uitkomsten. Resultaten worden daarna meegenomen in vooral het cluster 'sociaal domein' binnen de dialoog die de gemeente is gestart met de samenleving. Gekeken wordt hoe jongeren aan de dialoog kunnen gaan deelnemen of hiervoor de nodige informatie kunnen leveren.

Nadya Aboyaakoub: ,,Kinderen hebben recht op inspraak in allerlei zaken. Bijvoorbeeld het gehoord worden bij een echtscheiding of een onder toezichtstelling. Inspraak kan als individu maar ook als collectief. Leefgebieden, sport en onderwijs zijn belangrijke zaken voor kinderen, ook binnen het sociaal domein. Maar het is niet vanzelfsprekend dat jongeren aan de gesprekken daarover gaan deelnemen. Ze moeten hier dan wel zes avonden voor vrij nemen. We moeten stimuleren dat ze gaan deelnemen."

 

INSPRAAK Aboyaakoud vervolgt: ,,Het is echt zaak dat we jongeren meer gaan horen. Dat ze inspraak hebben over hun woon- en leefomgeving. Over hangplekken, hoe deze moeten worden ingericht en waar ze komen. Nu beslissen volwassenen daar te vaak alleen over. Scholen hebben al aangegeven mee te werken aan plannen om de stem van jeugd en jongeren meer tot hun recht te laten komen. Daarbij denken we vooral aan het voortgezet onderwijs. Maar het is wellicht interessant ook de oudste groepen binnen het basisonderwijs hierin een rol te laten spelen. Vaak hebben deze al leerlingenraden. Ook hun stem is belangrijk, veel jeugd rond de tien en elf jaar heeft al te maken met jeugdzorg. Iedereen vertelt iets over kinderen maar we horen de kinderen niet. Dat maakt dat we met een dodehoekspiegel te maken hebben als het gaat om hun mening."

 

DIALOOG Scholen hebben al aangegeven straks goed vertegenwoordigd te zijn zodra de dialoog beging met de discussies over het sociaal domein. Aboyaakoub: ,,Het is verder van groot belang ouderen te wijzen op de rechten van het kind. Jongeren willen graag invloed uitoefenen op hun omgeving, vaak ook in praktische zin. Van belang is te weten of er volgens hen voldoende voorzieningen zijn en wat de kwaliteit daarvan is. De stem van jeugd en jongeren moet meer worden gehoord, daar hebben ze recht op. Daaraan moeten wij met z'n allen werken."

 

PITSTOP Het is nog niet bekend wanneer de uitkomsten bekend zijn. Hoewel de vragen niet bekend zijn, mag worden aangenomen dat bijvoorbeeld de behoefte aan een Pitstop wordt gepeild waar jeugd en jongeren tussen de twaalf en vierentwintig jaar terecht kunnen. Hiervoor wordt al lang gepleit door Wilma Botmer van de Bunt.