• Henry Hamstra

Ingezonden: Comité BBB verbaasd en teleurgesteld'

Vrijdag 2 oktober, had een delegatie van het Comité Bad Bloemendal Blijft Bestaan (BBBB) een onderhoud met wethouder Klein en twee ambtenaren. Het ging om de beantwoording van een groot aantal vragen die het comité zo'n tweeënhalve maand geleden schriftelijk had gesteld. Het gesprek duurde bijna twee uur en voltrok zich in een aangename sfeer. Zowel aan het begin als aan het einde van het gesprek benoemde de wethouder de wijze waarop over dit

gesprek naar de pers gecommuniceerd zou worden. Ons comité had al een paar uitnodigingen van journalisten voor een interview afgeslagen omdat we eerst met de wethouder wilden praten. De wethouder had van haar kant duidelijk

behoefte om snel een weergave van ons gesprek van hedenochtend de ether in te sturen, opdat maar duidelijk zou zijn hoe het standpunt van het college is en blijft.

Dat standpunt is verwoord door de communicatie-adviseur van de gemeente Nijkerk. Toen ons het verhaal vanmiddag onder ogen kwam waren wij, laten we het netjes uitdrukken, verbaasd en teleurgesteld tegelijk.

Nico Fiegen: ,,Toen we het verhaal lazen was ons duidelijk dat het de wethouder er duidelijk om te doen is haar verhaal zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Een eenzijdig gemeenteverhaal dat absoluut geen recht doet aan wat wij hebben besproken en ingebracht. Waar de wethouder zich vasthoudt en verschuilt aan besluiten van de raad van 2013 en 2015 hebben wij juist aangegeven dat ook een raad terug kan komen op een slecht of halfslachtig en naar onze mening niet juist onderbouwd besluit.

Voortschrijdend inzicht. Terugkomen op een eerder genomen besluit vanwege financiële, rationele dan wel emotionele redenen. Dat moet mogelijk zijn, zeker wanneer je als politiek naar je inwoners wil luisteren en met hen wil overleggen en kennis wil delen.

Wij willen bijvoorbeeld helemaal geen exploitant zoeken die twee jaar het buitenbad gaat runnen zonder uitzicht om daar structureel iets op poten te kunnen zetten. Ook wij snappen dat niemand daar intrapt. De wethouder wenst de zwembadproblematiek echter maar al te graag tot dit ridicule argument terug te brengen en had er heel veel behoefte aan dit zo snel mogelijk met de pers te delen. Waar wij ruim twee maanden op een onderhoud en beantwoording van de gestelde vragen hebben moeten wachten, kan er nu opeens, zelfs op vrijdagmiddag, wel snel worden geschakeld."

Wat het comité op tafel heeft gelegd bij de wethouder is eigenlijk heel simpel. Omdat u er niets van leest in het gemeentelijke persbericht voelen wij ons genoodzaakt dit dan zelf maar wereldkundig te maken. Wij houden van complete en juiste informatie naar de burgers toe.

Wij hebben onze niet geringe ergernis en verbazing uitgesproken over de lokatie Spoorkamp. Een nieuw zwembad op een industrieterrein met een 'ligweide' in de buurt van een drukke weg, spoorbaan en een onwelriekende geur verspreidend bedrijf in de directe omgeving.

Wij weten dat veel Nijkerkers hier ook zo over denken en zijn bereid om hierover een volksraadpleging te houden om dat bevestigd te krijgen. Wij willen het zwembad dat nu op Spoorkamp gaat komen laten bouwen op de huidige lokatie van Bad Bloemendal. Mooier plekje bestaat niet in Nijkerk voor een zwembad. Ligweide is aanwezig en mogelijkheden voor een buitenbad (dat hoeft niet een buitenbassin te zijn want er zijn tegenwoordig ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een schuifpui).

Wij willen dat daarbij wordt gekeken naar een exploitatie waarbij ook andere mogelijkheden voor commerciële uitbating aan het zwembad worden toegevoegd (bijvoorbeeld de vestiging van een Pannenkoekenhuis, een slechtweeraccommodatie o.i.d).

Wij zijn van mening dat een nieuwe rekenexercitie moet worden gehouden met gerenommeerde externe deskundigen op het gebied van zwembadbouw en binnen- en buitensportaccommodaties teneinde een duidelijk beeld te krijgen over de

investeringskosten en de exploitatie van een nieuw zwembad.

Wij vinden de argumentering van college en raad om het zwembad 'centraal' in de gemeente Nijkerk te situeren een absolute drogreden die is ingegeven om Hoevelaken tevreden te stellen. Een simpele berekening toont aan, naast de

bouw van een prachtig topzwembad in Amersfoort aan de Hogeweg, dat de 'centrale ligging' een absoluut flauwekul-argument is.

We hebben de Bibliotheek Hoevelaken als startpunt genomen. Met de auto vanuit Hoevelaken naar zwembad Spoorkamp = 6.5 km Met de auto vanuit Hoevelaken naar zwembad aan de Hogeweg in Amersfoort = 5.1 km

Met de auto vanuit Hoevelaken naar Bad Bloemendal = 9.4 km. Vanuit Hoevelaken schelen Spoorkamp en Bloemendal dus slechts 2.9 km. Is dat een reden om voor een 'centrale ligging' op een industrieterrein te kiezen en een werkelijk schitterende lokatie als Bloemendal te verlaten?

Er zijn locaties in Amersfoort waar inwoners van die gemeente bijna 14 km met de auto moeten rijden om bij het nieuwe zwembad aan de Hogeweg te komen!!

Nico Fiegen: ,,Het is ons pijnlijk duidelijk geworden dat we vanochtend met een wethouder hebben zitten praten die de buitenwacht een verkeerd beeld van ons onderhoud geeft. Dat is temeer pijnlijk omdat we in het coalitieakkoord

van het nieuwe college toch een hele andere toon menen te horen als het gaat om burgerparticipatie. Wij hebben verder geen persoonlijke belangen bij de zwembadproblematiek. Laat duidelijk zijn dat het ons alleen maar veel tijd

kost. Maar we zouden, zeker na vanochtend, toch wel graag willen dat met ons vele Nijkerkers in actie komen, in de pen klimmen en van hun onvrede laten horen. De gemeenteraad kan en mag absoluut op haar schreden terugkeren. Ze

zou dat naar onze stellige overtuiging ook absoluut moeten doen. Zeker als blijkt dat ook de investeringskosten van nieuwbouw op lokatie Bloemendal een stuk lager kunnen zijn. Het is lekker makkelijk de OZB met 10% te verhogen,

maar ga dan ook met burgers in de weer om serieus te kijken naar andere opties en durf te erkennen dat het raadsbesluit misschien wel om een heroverweging vraagt. Nijkerkers vragen zich werkelijk af of de politiek wel goed wijs is met de lokatie Spoorkamp!"

Het Comité BBBB heeft duidelijk aangegeven niet te gaan trekken aan een dood (zee)paard. Als wij zoals nu proeven dat onze inspanningen, suggesties, ideeën en idealen alleen maar worden gezien als lastig en niet als constructief dan weten we gelijk dat alle mooie woorden in het coalitieakkoord loos zijn en dat ze ons reeds na enkele dagen als water door de vingers glippen.

Dan maar een nieuw zwembad op Spoorkamp (met ligweide!) en straks waarschijnlijk dure bungalows (nee, geen starterswoningen) op Bloemendal.

We vinden het erg jammer dat we op deze wijze moeten reageren, maar we kunnen het niet over onze kant laten gaan om onvolledige informatie te moeten lezen. De Nijkerkers hebben recht op het hele en ware verhaal.

Comité BBBB

Label:

Zwembad