• Het kraakpand aan de Zuiderinslag was recent nog decor van een dodelijke steekpartij.

    AS Media

Drie euro korting op OZB

NIJKERK De onroerendezaakbelasting (ozb) in Nijkerk wordt in 2017 met één procent verlaagd. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit drie euro minder aan uitgaven.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de behandeling van de begroting kreeg een voorstel van VVD, Pro21 en De Lokale Partij hiertoe de steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Alleen de fractie van de ChristenUnie/SGP stemde tegen. Eigenaren van woningen krijgen daarnaast twintig euro aan rioolrechten terug.

Het CDA wilde ten aanzien van de onroerendezaakbelasting veel verder gaan door de vorig jaar doorgevoerde extra verhoging met tien procent volledig terug te draaien. Dit omdat de financiële positie van de gemeente ten aanzien van het verleden aanzienlijk is verbeterd. Maar woordvoerder Joop van Ruler van de christendemocraten kreeg hiervoor de handen van de overige partijen niet op elkaar. De 800.000 euro wat dit betekent aan minder inkomsten vindt men veel te ver gaan. Hans Boer wilde namens de CU/SGP de verlaging met één procent niet steunen omdat hierdoor een tekort in de begroting ontstaat. Het college van burgemeester en wethouders had voorgesteld de ozb met één procent te verhogen. Het besluit van de raad leidt tot 123.000 euro minder aan inkomsten. CDA en ChristenUnie/SGP stemden uiteindelijk tegen de totale begroting voor 2016.

OPENBAAR GROEN Meerdere leden van de gemeenteraad wijzen op de klachten welke bij de burger leven als het gaat om het onderhoud van het openbaar groen. Als gevolg van eerdere bezuinigingen laat dat veel te wensen over. Boer wil dit aanpakken door een deel van de precariorechten - goed voor 1,5 miljoen euro - hieraan te besteden. Zijn voorstel 176.000 euro niet te bezuinigen maar in te zetten om een extra onderhoudsploeg aan het werk te zetten kreeg echter geen steun van de overige fracties. Argument is dat voorstellen hiertoe moeten komen vanuit de dialoog welke momenteel door de burgers worden gevoerd.

Boer kreeg ook geen steun voor zijn voorstel 300.000 euro extra in te zetten voor de renovatie van de Oranjebuurt. Deze wijk is na 45 jaar, naar zijn mening, sterk verouderd en moet dringend worden opgeknapt. Het geld vindt hij terecht omdat de bewoners ook nog eens twee jaar langer hebben moeten wachten. Ook zijn voorstel 600.000 euro extra te reserveren voor plannen met de binnenstad vond geen genade bij de overige partijen.Steun was er wel in meerderheid voor moties van Pro21 waarin het college wordt gevraagd in te zetten op het halen van duurzaamheidsdoelen.

KRAAKPAND De VVD vroeg bij monde van fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd aandacht voor het kraakpand aan de Zuiderinslag in Hoevelaken. Maar nam voorlopig genoegen met de toezegging van de wethouder hierop later terug te komen. Op dit moment onderzoekt het Van Lodenstein College de mogelijkheden hierin een logistieke opleiding te vestigen. De directeur is hierover positief gestemd. Door de gemeente zijn wel mogelijke alternatieven voor een andere bestemming onderzocht.Het college wil in 2017 verder onderzoeken of de huidige gunstige financiële koers welke de gemeente vaart een verdere lastenverlichting voor de burger rechtvaardigt. Ook komt er, vermoedelijk in december een bijeenkomst met de politie gezien de toename van kleine criminaliteit in Nijkerk. Hierna was gevraagd door Van der Woerd.