• De eerste woningen in het plan Doornsteeg. (Archieffoto, maart 2017).

    Wijnand Kooijmans

Doornsteeg 1 loopt vol

NIJKERK Het laatste plan voor de realisering van de eerste fase van de nieuwe woonwijk Doornsteeg is gereed.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de bouw van veertien woningen die als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Het plan bestaat uit tien rijwoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. De woningen worden ontworpen door één architect om tot een samenhangend geheel te komen.

Verantwoordelijk voor de bouw wordt CPO De Woongaarde. Het wijkje wordt gekenmerkt door een dorpskarakter, een diversiteit aan woonmilieus en de mogelijkheid te wonen aan zowel een parkgebied als water.

De realisatie van de woningbouw in Doornsteeg brengt voor de gemeente wel een financieel- en uitvoeringsrisico mee. Dit omdat een groot deel van de gronden in bezit zijn van de gemeente die deze ook zelf wil ontwikkelen tot een woningbouwlocatie. Ook verricht de gemeente zelf fysiek werkzaamheden in het gebied. De gronden waarop De Woongaarde wordt gerealiseerd zijn gemeentelijk eigendom.