Dialooggroep Leefstijl presenteert visie

NIJKERK De dialooggroep Leefstijl presenteert op maandag 29 augustus zijn visie aan de gemeenteraad en het college. De presentatie is om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De groep is benieuwd naar de reactie van de gemeenteraad en het college en hun eventuele tips. In september/oktober zal de dialooggroep zich vervolgens buigen over concrete voorstellen om de visie te realiseren. Belangstellenden zijn welkom bij de presentatie.

De dialooggroep Leefstijl is de eerste die in het kader van de Dialoog 'Samen aan zet' een visie presenteert. De ongeveer dertig inwoners en belangenvertegenwoordigers hebben zich in drie bijeenkomsten gebogen over kansen, ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van leefstijl: sport, kunst & cultuur en preventieve gezondheidszorg. Welke onderwerpen zijn daarbinnen van belang zijn en welke rol hebben samenleving en gemeente hierbij?

ACCENTEN De dialooggroep heeft elf onderwerpen benoemd en wil het accent leggen op vier: persoonlijke ontwikkeling, aandacht, verbinding en vitaliteit. De samenleving richt zich daarbij op het respecteren en zorgdragen voor elkaar en de omgeving, het zoeken van verbindingen en het aandragen, ontplooien en uitwerken van initiatieven. Omdat in de samenleving voldoende kracht en deskundigheid aanwezig is, gaat de gemeente uit van de wensen van de samenleving. De gemeente organiseert, faciliteert, stimuleert en dereguleert.

VIJF DIALOOGGROEPEN De gemeenteraad heeft in maart 2016 besloten om een dialoog in de samenleving te organiseren, waarin inwoners en organisaties in gesprek gaan over de voorzieningen in de gemeente. Er zijn vijf groepen. In 2016: Leefstijl, Economie & bedrijfsomgeving. In 2017: Veiligheid & handhaving, Wonen & woonomgeving, Sociaal domein.

Voor ieder thema wordt een grote groep inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers uitgenodigd om mee te praten. Voor het thema Leefstijl waren ruim zeventig mensen belangstellend om mee te doen. Voor een goede balans russen de benodigde tijd en het aantal personen, is in overleg gekozen voor een evenredige verdeling per belang. Dit resulteerde in een behapbare groep van circa dertig personen.

De visie en achtergrondinformatie is te lezen op de website van de gemeente, bij Samen Nijkerk. College en gemeenteraad nemen eind 2016 een beslissing over de visie en de uitwerking ervan.